fbpx Päästetud saamine | 3D kogudus

Päästetud saamine

Kui oled vähemalt korra käinud 3D koguduse teenistusel, siis oled ilmselt kuulnud, et võime saada Jeesuse kaudu päästetud. Miks on see nii oluline, et tahame Sulle sellest igal pühapäeval (ja mitte ainult pühapäeval) rääkida ja mida üldse tähendab saada päästetud?

Kristlastena usume, et maailm ei ole saanud alguse juhuslikult, vaid on loodud kõikvõimsa Jumala poolt. Samamoodi on Jumal detailselt planeerinud iga inimese olemasolu. Piibel räägib, et Jumal ei taha olla meie elu kauge pealtvaataja, vaid igatseb olla inimestega lähedases suhtes ning tahab meile parimat, andes meile lootust ja elule eesmärgi.

Piiblist võime lugeda, et kui püüame elada ilma Jumalata omaenda äranägemise järgi (mida Piibel nimetabki patuks), siis sellise elu tulemus on surm - ühest küljest katkised suhted ja rahulolematu süda siin elus ja teisalt igavik lahus armastavast Jumalast.

Ometi ei taha Jumal, et keegi meist peaks oma patu tõttu surema ning jääma ilma parimast. Jumal armastab meid nii palju, et on valmis tegema mida iganes, et meid sellest päästa. Sel põhjusel tuligi Jumal oma poja Jeesuse näol inimese kujul siia maailma. Oma elu ajal siin maa peal tegi Jeesus mitmeid imesid, tervendas näiteks haigeid või toitis näljaseid, kuid ennekõike elas ta elu, mis oli patuta, näidates sellega, kui täiuslik on Jumal.

Hoolimata oma veatust elust oli Jeesus valmis sinu ja minu asemel meie pattude eest surema ja ülestõusmise läbi surma ära võitma. See tähendab, et meie patt ei pea meid lahutama igavikust koos Jumalaga, vaid me võime usaldada Jeesust oma päästjana ja elada parimat elu maa peal ning mis peamine - elada kogu igaviku koos Jumalaga.

Jumal tahab olla kuningas ka Sinu elu üle ning elada armastava isana koos Sinuga. Et see võiks juhtuda, pead sa mõistma, et oled elanud tehes pattu ja vajad päästet, mida Jeesus pakub. Piibel ütleb, et Sa saad päästetud “kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse.” - Rm 10:9.

Päästetud saamine on samm, mille saad teha nüüd ja kohe, kuid on oluline mõista, et see pole mitte ainult üks palve, vaid valik anda endast parim, et igapäevaselt püüda elada koos Jumalaga Tema tahte kohaselt. See tähendab elada viisil, mida armastav Jumal on Sinu jaoks algusest peale planeerinud!

Kui otsustasid alustada elu koos Jumalaga või tahaksid selle sammu tegemisest kellegagi rääkida, siis tule julgelt pühapäeval mõnda kogukonda või ühisele väljasõidule, kus Sul on võimalus tutvuda uute sõpradega koguduses.

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. - Jh 3:16

Jeesus ütles talle: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. - Jh 14:6