fbpx Annitest | 3D kogudus

Annitest

Võib-olla oled Sa kuulnud öeldavat, et Jumalal on iga inimese jaoks (hea) plaan. Küsimus on selles, kuidas seda plaani ära tunda. Mis puutub teenimisse, siis selles osas on Jumal meis juba üht-teist paika pannud. Jumal on meile igaühele andnud midagi väga väärtuslikku – Ta on meile kõigile andnud vaimuannid. Piiblist leiame tähendamissõnast talentidest (Mt 25:14-30), kus näeme, et Jumal loodab, et me ei lase oma andidel kasutuna seista, vaid rakendame neid teiste inimeste ja koguduse ülesehitamiseks. Kõige paremini toimib see siis, kui igaüks teeb Jumalariigi töös just seda, milleks Jumal on andnud talle parimad eeldused.

Üks viis teada saamaks, mis võiksid olla just Sinu annid, on täita vaimuandide test. Pea meeles, et see ei ole ainuke ja lõplik tõde – oma andides selgusele jõuda aitab lisaks vestlemine kogudusekaaslaste ja -juhtidega ning praktiline kaasateenimine, mille kaudu võivad Sinu annid esile tulla. Oluline on teada, et Jumal võib meile elu jooksul anda ka uusi ande või näidata, et miski, mida olen ise pidanud oma anniks, võib-olla siiski seda pole. Annitest on suunav abivahend oma vaimuandide leidmisel.

Testi täites tuleb Sul hinnata 133 väite paikapidavust Sinu kohta. Püüa täita testi kiirustamata, kaaludes oma vastused palves läbi. Olles testi ära täitnud, saad teada, millised annid võiksid Sinu puhul rohkem esindatud olla ja millised vähem. Samuti saad lugeda iga anni kohta põhjalikumat kirjeldust.

Käesolevas küsimustikus leiduv informatsioon pärineb järgnevatest allikatest:
Network Participant’s Guide; Network Spiritual Gifts Assessment
Network Ministries International / Willow Creek Resources