Põhiväärtused

3D kogudusena usume, et Jeesus on kutsunud meid üles järgima tervislikku ja missionaalset eluviisi.

Meie koguduse põhiväärtused on üles ehitatud Piiblist tulenevatele väärtustele, mille järgi saab ära tunda vaimulikult küpset jüngrit ja tervislikku kogudust.

Me sooviks kogudusena on kasvada igapäevaselt Jeesuse sarnasemaks tänu nendele viiele põhiväärtusele.

1. TÕELINE PÜHENDUMINE
Tunneb Jeesust ja Tema õpetust, rakendab seda oma elus ja vastutab oma usulise arengu eest.

– Mt 28:19, Ef 4:14, Hb 5:14, Hb 5:12, 1Ts 5:16-18, Ps 1, Jk 1:1-27

2. JULGE USK
Tunnistab julgelt oma usku Püha Vaimu väes, viib kirglikult ellu Jeesuse antud jüngerlikku misiooni ja on valmis selleks loobuma isiklikust heaolust.

– Mt 6:10, Tn 2:20, 2Pt 3:13, Ap 2:38, Mt 28:19, Mt 16:25, Mt 23:11, Fl 2:3-4, Lk 14:12-14

3. TEGUDEGA ARMASTUS
Osaleb aktiivselt inimeste ja koguduse elus ja teenimises, teab ja rakendab oma vaimuande(id), toetab kogudust kümnisega ja on helde oma varaga.

– Hb 10:25, 1Kr 12:7, Ef 4:16, 1Pt 4:10, Mt 6-19:21, Mt 23:23

4. PIDEV ELUMUUTUS
Paneb vastu kiusatustele, on aus ja avatud, parandab meelt ja andestab teistele.

– Jk 1:12, 1Kr 10:13, Lk 6:37, Lk 11:4, Kl 3:9-10; Jk 5:16, Ilm 3:3, Mt 3:8, 1Jh 1:8

5. KUSTUMATU RÕÕM
Elab igavikulise perspektiiviga, tahab ja oskab leida igas olukorras tänu ja rõõmu põhjuseid, näeb ja toob välja iga inimese täieliku potentsiaali

– Mt 7:1-4, Kl 3:15, 1Ts 5:16-18, Rm 14:13