fbpx Põhiväärtused | 3D kogudus

Põhiväärtused

Kogudusena usume, et Jeesus on kutsunud meid üles järgima tervislikku ja missionaalset eluviisi.

Meie koguduse põhiväärtused on üles ehitatud Piiblist tulenevatele väärtustele, mille järgi saab ära tunda vaimulikult küpset jüngrit ja tervislikku kogudust.

Meie soov on kogudusena kasvada igal päeval Jeesusele sarnasemaks läbi järgneva viie põhiväärtuse, elades neid välja Püha Vaimu väes:

Tõeline pühendumine

Tunneb Jeesust ja Tema õpetust, rakendab seda oma elus ja vastutab oma usulise arengu eest.

Mt 28:19, Ef 4:14, Hb 5:14, Hb 5:12, 1Ts 5:16-18, Ps 1, Jk 1:1-27

Julge usk

Tunnistab julgelt oma usku Püha Vaimu väes, viib kirglikult ellu Jeesuse antud jüngerlikku missiooni ja on valmis selleks loobuma isiklikust heaolust.

Mt 6:10, Tn 2:20, 2Pt 3:13, Ap 2:38, Mt 28:19, Mt 16:25, Mt 23:11, Fl 2:3-4, Lk 14:12-14

Tegudega armastus

Osaleb aktiivselt inimeste ja koguduse elus ja teenimises, teab ja rakendab oma vaimuande(id), toetab kogudust kümnisega ja on helde oma varaga.

Jk 1:12, 1Kr 10:13, Lk 6:37, Lk 11:4, Kl 3:9-10; Jk 5:16, Ilm 3:3, Mt 3:8, 1Jh 1:8

Pidev elumuutus

Paneb vastu kiusatustele, on aus ja avatud, parandab meelt ja andestab teistele.

Hb 10:25, 1Kr 12:7, Ef 4:16, 1Pt 4:10, Mt 6-19:21, Mt 23:23

Kustumatu rõõm

Elab igavikulise perspektiiviga, tahab ja oskab leida igas olukorras tänu ja rõõmu põhjuseid, näeb ja toob välja iga inimese täieliku potentsiaali.

Mt 7:1-4, Kl 3:15, 1Ts 5:16-18, Rm 14:13