fbpx Mida usume? | 3D kogudus

Mida usume?

3D kogudus on kristlik kogudus, kes tahab jõuda inimesteni, kes on kaugel Jeesusest.

Me usume, et kristlik sõnum on oma sisult muutumatu, kuid selle sõnumi esitlemise meetodid on alati avatud muutustele, et sõnum ise säiliks arusaadava ja atraktiivsena kõikidele põlvkondadele.

3D kogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu ning selle kaudu ka Eesti Kirikute Nõukogusse.

Kõikide inimeste DNA on ligikaudu 99,7% täpselt sama, kuid ometi see 0,3% annab meile erineva väljanägemise ja isikupära. Sama on ka kristlike koguduste puhul – meie veendumused on peaaegu identsed, kuid on mingi väike osa, mis kujundab meie väljanägemise ja muudab iga koguduse erinevaks ja eriliseks. Vajuta siia, et tutvuda viie põhiväärtusega, mis annavad just 3D kogudusele unikaalse näo.
 

Lisaks mõned olulised korduma kippuvad küsimused:

Mida me usume Piibli kohta?

Piibel ehk Jumala Sõna on Jumala poolt antud sõnum kogu inimkonnale. See on kirja pandud inimeste poolt Jumala Püha Vaimu juhtimise läbi. Piibel on ülim tõeallikas kristlase uskumuste ja elu jaoks.

Mida me usume Jeesuse kohta?

Jeesus Kristus on Jumala Poeg (Jumala Kolmainsuse üks võrdne osapool lisaks Isale ja Pühale Vaimule), kes saadeti meie maailma inimese kujul ligikaudu 2000 aastat tagasi. Ta elas veatut elu ning andis ennast täiusliku ohvrina kogu inimkonna eksimuste eest, et kõik, kes temasse usuvad võiksid olla õigeks mõistetud ja suhtes Jumalaga. Selle lepingu märgiks suri ta ristil ning tõusis kolm päeva hiljem surnuist üles, demonstreerides sellega oma jumalikkust ning võimu patu ja surma üle. Pärast seda lahkus ta maa pealt (kuhu ta teist korda naaseb) tagasi taevasse, kus ta valitseb kogu loodu kuningana.


Kas ja kuidas Jeesuse surm ja ülestõusmine meid mõjutab?

Maailmas ei ole elanud mitte ühtegi inimest, kes poleks iial teinud ühtegi eksimust. See tähendab, et oma eksimuste tõttu oleme me lahutatud täiuslikust Jumalast ning et olla tema ees õigeks mõistetud, vajame, et keegi maksaks kinni meie eksimuste hinna. Ainus, kes seda teha saab, on Jeesus Kristus, kes andis oma täiusliku elu selleks, et igaüks võiks saada päästetud. Kuigi see pääste on tasuta kingitus Jumalalt, siis peame me tegema teadliku otsuse selle vastu võtmiseks. See otsus on lahutamatult seotud ka sooviga tunnistada Jeesust oma elu kuningana. Päästetud saamine on kõige parem ja olulisem otsus, mida inimene oma elus teha saab. Loe rohkem selle otsuse tegemise kohta siit: päästetud saamine.

Mis juhtub, kui minust saab kristlane?

Kui me teeme otsuse usaldada Jeesust enda päästja ja kuningana, siis sel momendil oleme me õigeks mõistetud Jumala ees ning tema Püha Vaim tuleb meie sisse elama. Jeesus andis meile selle otsuse väljendamiseks ristimise kui sümboli, mis ei ole tingimus päästetud saamiseks, vaid selle lahutamatu osa avaliku usutunnistusena.

Kas on mingeid reegleid, mida ma pean järgima hakkama?

Tihti arvavad inimesed, et kristlusega kaasneb mingi keeruline reeglite rägastik, kuid tegelikult on asi väga lihtne. Jeesus ütles, et kogu seadus on võetav kokku kahes käsus - armastada oma Jumalat kogu oma südame, mõistuse, hinge ja jõuga ning armastada inimesi enda kõrval nagu iseennast. Kui me kedagi armastame, siis me tahame talle parimat. Samuti armastab Jumal meid ja tahab ka meile parimat ning selleks on tal inimeste jaoks plaan, mis vahel võib tunduda raske, kuid mida järgides võime olla maksimaalselt õnnelikud. Kui me sellest plaanist kõrvale kaldume, siis ei armasta Jumal meid seetõttu vähem, ent kui meie Jumalat tõeliselt armastame, siis anname omalt poolt parima, et seda plaani ellu viia.

Kuidas usk mõjutab meie igapäevaelu?

Usk Jeesusesse annab meie elule selge eesmärgi, lootuse ja tõe aluse, millele toetudes igal päeval parimaid otsuseid teha.

Mis saab pärast surma?

Me usume, et kuigi maine elu saab kõikide inimeste jaoks ühel hetkel otsa, on Jumal loonud meid igavese elu jaoks. Pärast maist elu mõistab Jumal kohut kõikide inimeste üle ning sellest hinnangust sõltub, kas me veedame oma igaviku õnnelikult koos Jumalaga (taevas) või õnnetult lahus Jumalast (põrgus). Lõplik kohtumõistja meie elude üle on Jeesus, kuid tema enda tõotustele tuginedes teame, et kui me oleme siin maises elus teda oma päästjaks ja kuningaks tunnistanud, siis ootab meid ees ka terve igavik koos temaga.