fbpx Teenimine | 3D kogudus

Teenimine

×

Hoiatus

Vormile vastamine on suletud.

Piiblis näeme, et iga kristlast, kes kogudusse kuulub, on Jumal varustanud ka Püha Vaimu poolt antava anni/andidega. See tähendab, et keegi ei ole kutsud koguduses olema passiivne pealtvaataja, vaid aktiivne teenija, sest iga täitmata roll tähendab, et märkimisväärne osa koguduse potentsiaalist aitamaks inimestel Jumalat rohkem tundma õppida, jääb täitmata.

Sellel põhjusel väärtustame iga inimese panust koguduse ellu ning tahame anda omalt poolt parimad võimalused, et inimesed saaksid oma ande rakendada.

Vabatahtlikuks olemine ei ole kohustus, vaid eriline võimalus. See aitab sul vaimulikult kasvada, seob sind tugevamalt visiooniga ning annab ainulaadse võimaluse olla osa kogudusest.

Teenides teisi, võivad inimeste elud saada muudetud Jumala armastuse poolt, mida sa vabatahtlikuna neile väljendada saad. Inimesed, kes on vabatahtlikud, avastavad ja õpivad rakendama neile antud ande ning oskusi ja ütlevad ise, et see annab neile erilist rõõmu ning rahulolu.

Seepärast tahamegi sind julgustada tegema oma järgmist sammu ning teenima kaasa 3D koguduses! Anna oma soovist teada mõnele kogukonnajuhile või juhatuse liikmele või avasta teenimisvaldkondi koguduse väljasõidul.

Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. - Ef 4:16