fbpx Ristimine | 3D kogudus

Ristimine

Ristimine on järgmine samm inimesele, kes on saanud päästetud. Piiblis näeme, et need kaks on üksteisest lahutamatud ning ainuke kriteerium, et inimene võiks saada ristitud on see, et ta tunnistab Jeesust Kristust Jumala Pojana ja oma isikliku Päästjana. Sellele pole midagi rohkem juurde lisada ning just sellel põhjusel peaks ristimine kui avalik usutunnistus olema võimalikult kiire ja loomulik samm pärast seda, kui inimene on saanud päästetud.

Samas on Jeesuse Jumala Pojaks ja oma päästjaks tunnistamine niivõrd oluline valik, et ilma selleta pole ristimisel mingit tõelist tähendust. Just sellel põhjusel ei risti me imikuid, kes ei saa seda otsust ise teha või inimesi, kes ei tunnista Jeesust oma päästjana, kuid tahavad saada kirikus laulatatud või midagi sarnast. Seega on ristimine oluline ja loogiline samm ainult neile, kes on saanud päästetud.

Vormiliselt praktiseerib 3D kogudus ristimist selliselt nagu Piiblist näha võime - üle keha vee alla kastmisega. Selle tähendus ja sümboolika on seotud Jeesuse surma ja ülestõusmisega. Ihu vee alla vajutamine on justkui vana loomuse maha matmine ning ihu veest välja toomine justkui uue elu alustamine.

Pärast seda, kui inimene on saanud ristitud, hakkab ta kuuluma ka kogudusse. On oluline mõista, et Jumal annab meile Püha Vaimu kaudu anni(d), et nende abil oleksime varustatud Teda kogudusena koos teenima.

Kui sa tunned, et sa tahad saada ristitud, siis räägi sellest kogukonnajuhile pühapäeval kogukonnas või tule ühisele väljasõidule, kus Sul on võimalus tutvuda uute sõpradega koguduses.

VF2020 seminar: Päästepalve ja ristimine

Kes usub ja on ristitud, see päästetakse! - Mk 16:16