fbpx Andmine | 3D kogudus

Andmine

Kristlastena teame, et Jumal on loonud kogu maailma ja sealhulgas ka meid. Seepärast on loogiline, et lõpuks kuulub kõik Talle, kaasaarvatud meie ise. Kuigi vahel võime arvata, et oleme elus ise midagi välja teeninud, siis tegelikult on Jumal andnud meile tervise ja elu, tänu millele me võime üldse tegutseda.

See tähendab, et meile on antud kasutada kõik maailmas leiduvad vahendid, aga et need kuuluvad lõpuks Jumalale, igatseb Ta, et kasutaksime oma ressursse aitamaks puuduses olijaid, olemaks helded ning jõudmaks evangeeliumiga inimesteni.

Jumal ütleb Piiblis, et peaksime vähemalt 10% oma sissetulekust tagastama Talle. Jumal tahab, et teeksime seda andes selle raha Jumala kogudusele, et sõnum Jeesusest võiks levida. Samuti on Jumal tõotanud Piiblis, et kui seda teeme ja läbi selle Teda usaldame, siis Jumal õnnistab meid ülevoolavalt.

Tihtipeale on rahaasjad viimane, mille inimesed Jumalale usaldavad ning esimene, mille tagasi enda kätte haaravad, kui neil raskeks läheb. Ometi saab ja tahab Jumal meid õnnistada nii kergetel kui rasketel aegadel, kui Teda usaldame.

Võib-olla on see just sinu järgmine samm! Jumala usaldamine rahaasjades on üks parimaid investeeringuid, mida saad teha, et inimeste elud võiksid saada muudetud!

Soovi korral saad teha annetusi nii teenistusel kui ka Internetis.

Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. - 2Kr 9:7

Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. - Ml 3:10