fbpx Privaatsuspoliitika | 3D kogudus

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika tingimused

3D kogudus MTÜ kogub isikuandmeid väljasõidul osalejatega ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Kodulehel väljasõidu registreerimisvormi kaudu (nimi, e-mail, telefon) või 
kodulehe annetusvormi kaudu (nimi ja isikukood JUHUL kui annetaja soovib annetuse deklareerida).

Muude andmete kogumine

MTÜ 3D kogudus võib koguda väljasõidu registreerimisvormi kaudu ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt toidu- või transpordieelistused). Neid kasutame vaid konkreetse väljasõidu toidu ja transpordi korraldamiseks.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame korraldada MTÜ 3D koguduse väljasõitusid ning jagada osalejatele infot ürituse tehnilise korralduse kohta. Andmete esitajale saadetakse meilile ainult selle väljasõidu info, millele ta ennast registreeris. Telefoninumbreid kasutatakse ainult vajadusel konkreetse väljasõidu transpordi korraldamiseks. 

Isikuandmete kaitse

Isikul on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks isiku andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digiallkirjaga taotlus). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Väljasõitude jaoks kogutud isikuandmeid säilitab MTÜ 3D kogudus kuni väljasõidu korraldusprotsessi lõpuni. Andmeid, mida MTÜ 3D kogudus on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt raamatupidamisandmed), säilitab MTÜ 3D kogudus õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

MTÜ 3D kogudus on isikuandmete vastutav töötleja. MTÜ 3D kogudus edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskuse AS-le. 

Turvalisus

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab isik nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks MTÜ 3D kogudusele. Võite alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. 

Kõiki MTÜ 3D kogudus kodulehe külastamise, väljasõidule registreerimise, annetamise vms tegevuse käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Meie kodulehte kasutama asudes või registreerimisvormi täitmisel olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

 

Kodulehel kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on MTÜ 3D kogudus, registrikood 80321221, e-post: juhatus@3dkogudus.ee. Isikuandmeid kogume ja töötleme üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. MTÜ 3D kogudus ei edasta kogutud isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele. 

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada juhatus@3dkogudus.ee.