fbpx Piibli lugemine | 3D kogudus

Piibli lugemine

Piibel on aastatuhandete jooksul kirja pandud tekst inimeste poolt, keda on Jumal kõnetanud ja inspireerinud. Tehniliselt koosneb Piibel 66 raamatust, millest 39 moodustavad vana testamendi ja 27 uue testamendi. Vana testament kirjutati heebrea keeles, uus testament algselt kreeka keeles. Eesti keeles ilmus tervikpiibel 1739. aastal (uus testament avaldati juba 1686).

 

Kristlastena mõistame, et Piibel ei sisalda mitte ainult ülitäpset ajaloo käsitlust, vaid ka praktilisi juhendeid eluks. Esiteks annab Piibel meile ülevaate Jeesuse elust ning kui oleme otsustanud Temale järgneda, siis Piiblit lugedes mõistame, kuidas Jeesus teatud olukordades käitus ja kuidas meie sellest lähtuvalt peaksime käituma. Teiseks on Piiblis kirjas palju tekste, mis aitavad meil paremini mõista, kes on Jumal ning milline on Tema plaan inimeste jaoks tervikuna. Selle kaudu õpime me eristame õiget valest. Kolmandaks, kui loeme Piiblit, võib Jumal kõnetada meid ka läbi oma Püha Vaimu ning selle kaudu anda meile mõista, mis on tema plaan ka konkreetselt meie elude jaoks. Kui me loeme Piiblit avatud hoiakuga, siis korraga juhtub see, et Piibel hakkab hoopis meie elu lugema ning näitama meile, millised on kohad, kus võiksime areneda.

 

Vaata Piibli õppematerjale siit: https://piibliteejuht.ee

Mis hoiab sind tagasi lugemast Piiblit?

Kuidas lugeda Piiblit?

PIIBLIKAVAD

Selleks, et sul oleks lihtsam Piiblit lugeda, oleme me koostanud eraldi Piibli lugemiskavasid, mis aitavad sul regulaarselt Piiblit lugeda ja lahti mõtestada.

Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. - 2Tm 3:16

Piibel 90 päevaga läbi Johannese evangeelium Markuse evangeelium

Veel Piibli-kavasid: https://3dkogudus.ee/meedia/piiblikavad