fbpx Kes on Jumal | 3D kogudus

Kes on Jumal

Reede, 31. juuli 2020

Paljud inimesed tõrguvad Jumalat uskumast ning selgitavad seda väitega: kuna maailmas on nii palju kurjust ja kannatust, järelikult ei saa olla head ja kõikvõimast Jumalat. Tim Keller kirjutab raamatus "Jumala olemasolu põhjendus" seepeale nii: "See arutluskäik on muidugi ekslik. Lihtsalt see, et sina ei suuda näha või ette kujutada ühtegi head põhjust, miks Jumal peaks millelegi toimuda lubama, ei tähenda, et sellist põhjust ei võiks olemas olla. Taas näeme arvatavalt range skeptitsismi varjus luuramas tohutu suurt usku OMAENDA kognitiivsetesse võimetesse. Kui meie mõistus ei suuda universumi sügavustest välja uurida häid vastuseid kannatuse probleemile, siis nojah, ei saa selliseid vastuseid ju olemas ollagi! See on juba kõrgema järgu pime usk. [...] See argument Jumala vastu ei kannata välja mitte ainult loogika, vaid ka kogemuste proovi. Pastorina olen sageli jutlustanud Joosepi lugu, mis leidub 1. Moosese raamatus. Joosep oli ülbe noor mees, keda tema vennad vihkasid. Tema peale vihasena viskasid nad ta auku ning müüsid siis orjaks. Kahtlemata palvetas Joosep, et Jumal aitaks tal põgeneda, aga abi ei tulnud ja ta läks orjusse. Kuigi Joosep koges aastate jooksul palju viletsust, puhastasid ja tugevdasid need katsumused tema iseloomu. Lõpuks tõusis ta Egiptuse peaministriks, kes päästis tuhandeid elusid ning isegi oma lähimad sugulased näljasurmast. Kui Jumal ei oleks lubanud Joosepil aastate vältel kannatada, siis ei oleks temast kunagi saanud sellist vägevat ühiskondlikku õigluse ja vaimuliku tervenduse toojat. Iga kord, kui ma selle teksti järgi jutlustan, kontakteeruvad minuga paljud inimesed, kes tunnevad selles loos ennast ära. Paljud peavad tunnistama, et suure osa sellest, mida nad tegelikult vajasid elus edukas olemiseks, omandasid nad kõige raskemate ja valusamate kogemuste kaudu." ("Jumala olemasolu põhjendus", lk 45-46)

Sügavamalt kristluse tuuma uurides, avastame, et elame patu läbi langenud maailmas. Jumal pole kaugeltki ükskõikne inimeste kannatuse osas, vaid Ta saatis oma ainusündinud poja meid päästma. Jeesus suri ristil meie pattude eest, et me saaksime Jumalaga lepitatud ning võiksime Jumalaga veeta igaviku. Jeesus võitis surma, kui tõusis surnuist üles kolmandal päeval. Kuidas seletada Jeesuse ülestõusmist? Vaata siit videost. 

Taevases igavikus pole enam pisaraid, valu, leina, kannatusi.. Jumal on meie armastav Isa, kelle hool ja arm võib muuta meie elu juba siinpool igavikku.

 

Piibli põhjal teame, et Jumal on maailma Looja, kes lõi ka inimese. Jumal on kõikvõimas, Tema on jätkuvalt elu andja – see, kes otsustab, millal inimese elu algab ja millal ta sureb.

Sinagi võid Jumalat tundma õppida! 

Seda, milline on Jumal, saame me teada Piiblit lugedes. Piibel on Jumala Sõna ehk raamatute kogum, mis on küll inimeste kirjutatud, kuid nagu kristlased on aastatuhandeid uskunud – kõik see on Pühast Vaimust inspireeritud. Võib kõlada imelikult, kuid süvenedes leiad, et Piibel on väga müstiline raamat. Kas või selle poolest, et see on läbi aegade maailma enim tõlgitud raamat. Piibel koosneb 66 raamatust, mis on kirjutatud 40 eri autori poolt 1500 aasta vältel. Ometi on Piiblis läbiv üksmeel sadade vastuoluliste teemade suhtes. Muid fakte Piibli kohta saad kuulda meie Piibli-teemalistest kõnedest, näiteks siit kõnest. Piibli usaldusväärsuse kohta saad lugeda ka siit.

Piibli lugemine pole võhikule kindlasti kerge – Eesti Piibli Ühingu kodulehelt leiad nõuandeid, et selles areneda. Väga palju tõlgendamisvigu Piibli lugemisel tekib pinnapealsusest – kuskilt võetakse suvaline salm oma kontekstist välja ning emotsiooni pealt hakatakse sellest omaette õpetust tegema. Julgustame Sind Piiblit lugema süvenedes ning paludes Jumalat, et Tema vaim juhiks Sind selles.

Teine viis Jumala tundmaõppimiseks on palve. Nii nagu inimese tundmaõppimiseks tuleb temaga vestelda, on ka Jumalaga. Jeesus õpetas, et paluda võime nii oma igapäevaste vajaduste kui palju muu eest. Palve ei pea olema kindlas vormis, võid vabalt oma mõtteid sõnastada. Samas võid ka piiblisalmide põhjal palvetada või näiteks Meie Isa palvet paluda.

“Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage,  ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma  lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!” (Mt 7:7-11)

Loe, milliseid JÄRGMISI SAMME saad veel teha, et Jumalat tundma õppida.