fbpx Ülestõusmine kui kinnitus ja kingitus | 3D kogudus

Ülestõusmine kui kinnitus ja kingitus

Reede, 2. aprill 2021

Ülestõusmispühad. Eesti kultuuriruumis on see laialdaselt kasutuselolev riigipüha nimetus, ent millega seostad seda Sina? Rahvakalendri järgi on ülestõusmispühadega ajaliselt enamasti kokku langenud lihavõtted, millega vanarahvas (maausulised) tervitas kevade tulekut. Taolise kokkulangemisega ja lihavõtete kommertsialiseerumisega näib loogiline, et paljud seostavad lähenevaid pühi pigem lihavõttejänese, värvitud munade ja vabade päevadega kui Kristuse surnuist ülestõusmisega.

Võttes aga fookusesse ülestõusmispühade piibelliku tähenduse, näeme, et need kaks perspektiivi omavahel päris ei kattu. Kahjuks jääb ka pühade kristlik tähendus paljude jaoks samale tasandile, mis tore lihavõttejäneski - pelgalt sümboliks või müüdiks. Järgnevalt jagan Sinuga, lugeja, peamisi põhjuseid, miks mina ja miljonid teised kristlased üle maailma on veendunud selles, et ülestõusmispühade sõnum on palju isiklikum ja lootustandvam, kui Sa võib-olla arvatagi oskad!

Ülestõusmispühad on kirikukalendri järgi vaikse nädala viimane päev. Vaiksel nädalal meenutatakse Jeesuse Kristuse, 2000 aastat tagasi elanud naatsaretlase viimast elunädalat inimesena ning teekonda ristile. Jeesus Kristus, Jumala tõotatud ja Iisraeli rahva poolt kauaoodatud Messias (1. Ms 3:15 , Js 53 jm) suri inimeste pattude eest ja tõusis kolmandal päeval peale surma üles, kinkides sellega meile võimaluse taastada suhe Jumalaga. – Sellest kõigest võime lugeda evangeeliumitest. Kuigi Jeesuse olemasolus, ristisurmas ja veel enam ülestõusmises on läbi aegade kaheldud ning proovitud Piibli sõnumit faktiliselt ümber lükata, ei ole see veel kellelgi õnnestunud. Õigupoolest leidub lausa mittekristlastest ajaloolistelt isikutelt (Flavius, Tacitus jt) ülestähendusi Jeesusest, Tema surmast ning kristlastest, kes ka julma tagakiusu tõttu oma usust lahti ei öelnud. Samuti on tunnistanud Jeesusest ka sajad inimesed, kellele ülestõusnud Jeesus end ilmutas (1.Kr 15:6).

Kogu eelnev ajalooline info- ja faktipagas on kahtlemata midagi, mis tugevdab kristlastes usu vundamenti. Apologeetika on võitnud nii mõnegi inimese Kristusele. Kuid isegi kui poleks olemas raudkindlat tõestust, saaksime sellegipoolest kindlad olla Jeesuses. Miks? Sest Ta on elav Jumal ja tegutseb siiamaani! Olin juba lapsepõlvest saati teadnud, et Jeesus on olemas, ent kusagil minust kaugel ja noh... et mina Teda vist väga ei huvita. Tal on ju tähtsamaidki asju teha. Kuid umbes kaks aastat tagasi tõestas Jumal mulle vastupidist. Olin oma elu ühes vaimselt tumedaimas perioodis, lootusetu ja kindel selles, et nii see asi ka jääb. Kuna olin Evangeeliumiga juba varasemalt tuttav, siis tulid meeleparandus ja Jeesuse poole pöördumine kuidagi loomulikult (mille eest läheb kogu au Jumalale). Püha Vaim juhtis mind Jesaja raamatu 54. peatüki juurde, mille kaudu Jeesuse reaalsus ja armastus jõudsid mulle tõeliselt kohale ka südames, mitte ainult mõistuses. Taolisi isiklikke lugusid Jeesusega on kahtlemata peale minu veel lugematul hulgal inimestel, kes omakorda tõendavad oma tunnistustega Jeesust kui isiklikku Päästjat, Issandat ja elavat Jumalat.

Jumala armastus inimkonna vastu on nii suur, et Ta oma ainusündinud Poja, Jeesuse, on andnud meie pattude andeksandmiseks ja igaveseks eluks koos Temaga (Jh 3:16). Kõlab uskumatult ja liiga hästi, et olla tõsi? See on liiga hea, ometigi tõene. Jumala armastus on väljateenimatu, ometigi kindel. Jeesus Kristus oli täielikult inimene, kes kõndis siin ma peal, samal ajal ka täielikult Jumal, täpsemalt Jumala Poeg. Kuna Jumal äratas Jeesuse surnuist ellu, äratas Jumal sellega ka meie lootuse igavesele elule! (Mt 28:1-15)

Ehkki oleme juba teist kevadet järjest proovimas koroonapiirangutega toime tulla, pakub Jumala Sõna ja elav Jumala Poeg kristlastele lohutust ja lootust alati, ükskõik, millised on olukorrad meie ümber.

Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas. (Rm 8:38-39)

Sedasama lootust tahab pakkuda Jumal ka Sulle! Kui soovid rohkem teada, oled oodatud liituma pühapäeval mõnega 3D koguduse kogukondadest (hetkel muidugi veebi vahendusel).

***

Kasulikud allikad sügavamaks uurimiseks:

Raamatud:

Anette Tammiste