Võimaluste Festival 2017

1. osa: "Kohtumisest kutsumiseni" - Jakob Remmel

Lugemiseks: Luuka 5:1-11

Kõne põhipunktid:
1. Jeesus kutsub kaugelolijaid endale lähedale.
2. Jeesus esitab väljakutseid, mis nõuavad usku ja julgust.
3. Kohtumine Jeesusega toob selguse nii meie patuseks kui ka Tema päästjaks olemise kohta.
4. Jeesus annab meile uue identiteedi.

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Kui lähedal või kaugel olen täna mina Jeesusele?
2. Milline on minu järgmine usaldust nõudev samm, mida tunnen, et Jeesus mind astuma kutsub?
3. Peetrus jõudis tõdemuseni, et tema oli patune ning Jeesus tema Issand. Kuivõrd saaksin ennast Peetrusega selles veendumuses samastada?
4. Jumal igatseb minu elu uuendada! Mis on minu “vana identiteet”, mis tuleb selleks maha jätta ning milline on uus ja parem identiteet Jeesuses, mis mind ees ootab?

2. osa: "Raskustes tugevamaks" - Valtrik Pihl

Vaata filmiklippi: Walking on Water - Son of God

Lugemiseks: Matteuse 14:22-33

Kõne põhipunktid:
1. Usaldamine on otsus.
2. Vee peal kõndimine tähendab usaldamist, vee peale jäämine vajab usku.
3. Uppumine ei tähenda, et oled uppunud.
4. Usaldamisest võib tekkida usk. Usust võib tekkida suurem usaldamine.

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Millised on need valdkonnad, kus ma tahaksin ja saaksin Jumalat rohkem usaldada?
2. Mis on olnud sinu elus need kohad, kus oled hakanud nii-öelda uppuma? Kuidas sellistel hetkedel saaksin Jumalat rohkem usaldada?
3. Rasked ajad kasvatavad meid tihti tugevamaks. Kuidas saaksin Jumalat rohkem usaldades tugevamaks?
4. Mida teha, et Jumala tõotustel ja Sõnal veelgi tugevamalt seista ning Temas vähem kahelda?

3. osa: "Küsimusest lubaduseni" - Sven-Joonatan Siibak

Lugemiseks: Matteuse 16:13-20

Kõne põhipunktid:
1. Eluolulised küsimused vs. elu olulised küsimused.
2. Minu “usutunnistusest” saab minu elu alus.
3. Jeesuse nägemus minu elule on suurem kui ma ise näen.
4. Jeesuse kogudus ei värise kaitses, vaid murrab võidukalt põrgu väravaid.
5. Inimlikud “kaljud” varisevad, Jeesuse tõotused püsivad.

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Miks on küsimus Jeesusest niivõrd oluline?
2. Kes või mis on sinu elu aluseks?
3. Kuidas võib Jeesus täna sinu elu kasutada?
4. Millistele Jumala lubadustele ja tõotustele saad sina oma elus toetuda?
5. Milline on järgmine sinu elu nägemust muutev samm, mida Jeesus sind astuma kutsub?

4. osa: "Nii heas kui halvas" - Laura Maide

Lugemiseks: Matteuse 26:69-75
Johannese 20:1-10

Kõne põhipunktid:
1. Jeesus igatseb, et järgneksime talle nii heas kui halvas.
2. Keegi meist ei ole täiuslik - ka meie suurimad eeskujud eksivad.
3. Eksimused ei pea defineerima meie tulevikku.

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Kes on Sinu suurimad (kristlikud) eeskujud? Mida tahaksid neilt õppida?
2. Millest hoida kinni siis, kui eeskujud veavad alt?
3. Kas Sinu elus on olnud hetki, kus oled tundnud, et Jeesuse järgijaks olemine on tõsiselt proovile pandud?
4. Kuidas mineviku eksimused selja taha jätta ja elada Jeesuse antud lootuses?

5. osa: "Ebaõnnestumistest õnnestumisteni" - Meego Remmel

Lugemiseks: Johannese 21:1-22

Kõne põhipunktid:
1. Tagasilöökide järel on võimalus vaadata tagasi või ka edasi.
2. Tagasipöördumine omaaegsete õnnestumiste juurde ei pruugi enam õnnestuda, aga Jeesusega edasiminekul võivad meie inimlikud ebaõnnestumised pöörduda jumalikeks õnnistusteks.
3. Läbikukkumine paneb tundma hirmu, aga Jeesus õpetab tundma armu.
4. Armastada täiega tähendab pühenduda taas ja taas enamale kui iseendale elatud elule.

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Kuidas oled Sina oma elus tagasilöökidele vastanud?
2. Kas ja kuidas on Sinu elus pöördunud ebaõnnestumised õnnistusteks?
3. Miks panevad läbikukkumised tavaliselt hirmu tundma, Jeesus aga õpetab armu tundma?
4. On's Sinu elus kedagi või midagi, keda või mida Sa täiega armastad? Milles see armastus praktiliselt väljendub ja mida oled Sa valmis selle nimel elus ära tegema?

6. osa: "Surmast ellu" - Rando Kangro

Lugemiseks: Apostlite teod 2:22-24
Apostlite teod 2:37-41

Kõne põhipunktid:
1. Jeesus on Kristus – Elava Jumala Poeg – tõotatud lunastustöö täideviija.
2. Patt polnud vaid 1. sajandi juudirahva probleem, see on kogu inimkonna peamine probleem.
3. Andestus on võimalik! Pääste on saadaval ja Jumal on tõotanud kinkida Püha Vaimu!

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Mitukümmend aastat pärast Nelipühapäeva, ~64-66 m.a.j. vahemikus, kirjutab Peetrus ühes oma kirjas taaskordse tunnistuse: „Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga.” (2Pt 1:16). Kas Peetruse tunnistus Jeesusest on usaldusväärne?
2. Mis vahe on mugavusel ja põnevusel? Mis vahe on patul ja pühadusel? Mis vahe on õnnelikkusel ja kustumatul rõõmul? Ps 4:8-9.
3. Kes on Jeesus Naatsaretlane? Kas tõepoolest Jumala Kristus – Tõotuste Poeg?
4. Kui üleloomulik andestus on saadaval, siis mis on Sinu järgmine samm?