Vabandamine

1. osa: Välja vabandamine või põhjendatud vabandus?- kõneleb Lisete Lige

1. Meenuta mõnda olukorda, kus olid sunnitud end välja vabandama, teades, et tegelikult käitusid valesti. Kas kahetsed mõnda sellist olukorda, kus loobusid mingist heast võimalusest?
2. Kuidas tavaliselt käitud olukorras, kus keegi palub sinult mingit teenet? Kuidas käituksid olukorras, kus tead, et pead kindlasti teatud pakkumisele EI ütlema, kuid tead, et inimene, kes Sinult teenet palub, sellist vastust ei oota/ei annagi teist valikut?
3. Millises olukorras on välja vabandamine õigustatud?
4. Tähendamissõnas on toodud välja, mida pidusöögi peremees ehk Jumal tegi nendega, kes talle ära ütlesid. Lugege koos Lk 14:21-24. Mis on need vabandused, mida sa täna Jumalale tood, et Talle mitte järgneda?

2. osa: Andekspalumine - kõneleb Meego Remmel

1. Mis on andestus? Kuidas selleni jõuda?
2. Meenuta hetkeks ja jutusta oma naabrile, kuidas oled Sina oma elus pidanud kas andeks paluma või andeks andma? Miks oli seda raske teha?
3. Mida teha suhetes, kus üks osapool on andestuseks valmis, teine – mitte?
4. Kuidas ja miks on omavahel seotud inimlik ja jumalik andestus? Kuidas on võimalik seda kogeda ning jagada?
5. Tuletage meelde inimesi ja palvetage koos naabriga või suuremas ringis nende eest, kes võiksid vajada Sinu poolt andekspalumist või andeksandmist?