Võimaluste Festival 2019

1. osa: KUSTUMATUD JÄLJED - Meego Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Milliseid "jälgi" on Sinu elus Jumalast?

2. Kuidas sai umbusklikust Toomast usklik, kes tunnistas, et Jeesus on tema Issand ja Jumal? Mille poolest sarnaned Sina Toomaga? Miks?

3. Piibel ütleb, et "kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse" (Rm 10:8-9). Kas ja kuidas saab seda järele proovida?

Vaata Piiblist ka järgmisi kirjakohti: Kg 3:11, Jh 20:26-28, 1Jh 4:9-10.

2. osa: JÄLJENDAMISE IME - Allan Kroll

3D koguduse Võimaluste Festivalil (VF) 2019 kõneles Allan Kroll koguduse tähtsusest uskliku elus. Ta rääkis, et kogudus on Kristuse ihu, kogudus on kasvamise ja teenimise koht. Individualistlikul ajastul on küll palju juttu selle ümber, et usk on isiklik ja piisab ehk südames uskumisest, ent Kroll lükkas selle ümber. Ühtlasi rääkis ta vaimulikust kasvust ning tõi esile tarbimiskultuuri vastandumise kristliku teenimisega.

Vt Piiblist ka Ef 4:11-16, 1Kr 3:1-3, Rm 12:2 ja Jh 4:34.

 

3. osa: JÄLJEMERI - Mathias Mõttus

Võimaluste Festivalil (VF) kõneles Mathias Mõttus, mida on õppida mootorsaanisafaril jälgi ajades, millised jäljed jäävad meist internetti ja kuidas sellesse suhtuda ning milliseid jälgi on Jumal Mathiase ellu jätnud. Mõtiskluseks: 1. Milline inimene on jätnud suurima jälje Sinu ellu? 2. Mida tähendab või tähendaks Sinu jaoks Jeesuse jälgedes käimine igapäevases elus? Too paar praktilist näidet. 3. Kelle ellu sooviksid Sina jälje jätta? Milline see jälg oleks? Kirjakohad: Js 59:8-10 Js 59:15b-21 Ap 22:4-10 1Kr 3:6-13

 

4. osa: ISEENDA JÄLJED - Hendrik Pihl

Võimaluste Festivalil (VF) kõneles Hendrik Pihl sellest, kuidas inimesed kipuvad sammuma ringiratast oma jälgedes ning vaid Jumal suudab meid me kahjulikest tsüklitest välja tõsta. Mõtiskluseks: 1. Millised on need (mustad) jäljed Sinu elus, mis esile tulid seda jutlust kuulates? Kuidas lasta Jeesusel neid olukordi muuta? 2. Millistes "iseenda jälgedes" käid Sina nagu Karupoeg Puhh? 3. Missuguse Vaimu vilja (vt Vaimu vilja kohta http://piibel.net/#q=gl%205%3A%2022%2D23) esiletõusu eest enda elus võiksid Sina täna palvetada? 4. Milline on Sinu lugu - Sinu tunnistus? Kirjakohad: Mt 8:1-3; Ps 25:8; Ilm 12:11; Gl 5:22-23 www.3dkogudus.ee

 

5. osa: UNISTUSTE JÄLJED - Hele-Maria Kangro

Võimaluste Festivalil 2019 kõneles Hele-Maria unistustest, eneseteostusest ja selle viljadest. 3400 aasta eest kirja pandud Paabeli torni loo näitel selgitas Hele-Maria, miks meie õilsad kavatsused jooksevad liiva, kui püüame kõike saavutada ilma Jumalata. Väga ausalt jagas Hele-Maria ka enda purunenud unistusi ning sellest, mis aitas tal raskustest läbi tulla. Kõne pidepunktid 1. Head kavatsused nagu tuua maailmarahu, päästa keskkond või mis iganes muu jookseb liiva, kui seda üritatakse teha ilma Jumalata. 2. Jumala unistused tunneb ära sellest, et need kannavad head vilja ka inimestele meie ümber. 3. Meil on Jumal, kes “...meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda” (Ef 3: 20)! 39:16 "Usun, et Jumal tahab meis kõigis välja juurida kahte mõtet: 1) "Mul pole piisavalt.." 2) "Jumal ei suuda..."" Mõtisklemiseks: 1. Mida võime õppida Paabeli torni loost? 2. Millised on Jumala “unistused” Piibli põhjal? Vaata näiteks 1Tm 2:3-4, Jr 29: 11, Rm 12: 2, 1Ts 4:3-8, Ilm 21:1-4. 3. Kuidas eristada jumalikke ja inimlikke kavatsusi?

6. osa: RASKED KÜSIMUSED - Meego Remmel, Jakob Remmel ja Maali-Liina Remmel

KÜSIMUSED KIRJELDUSES! Võimaluste Festivalil sai 3D koguduse pastoritelt Meego ja Jakob Remmelilt ning kogukonnajuhilt ja arstilt Maali-Liina Remmelilt küsida raskeid ja kriitilisi küsimusi kristluse kohta. Leia endale huvipakkuv küsimus ajakoodiga siit: 1:56 Mis on apologeetika? 4:56 Kas on võimalik ühendada teaduslik ja piibellik maailmavaade (nt inimese arengu aspektist)? 10:00 Kas usk on teadusega konfliktis? 13:04 Kas maailm on 6000 aastat või miljardeid aastaid vana? Väidetavalt on arheoloogidel tõestust, et on miljardeid aastaid vana – mis teie arvate? 19:38 Kuidas seletada inimestele Piibli usaldusväärsust? 25:08 Piibel on mitmeti tõlgendatav – kuidas ma tean, mida Jumal tegelikult tahtis öelda? 35:43 Kuidas pandi loomislugu kirja? Kuidas pandi Piibel kirja, kas Jumal ise kirjutas Piibli? 42:52 Kui ma tahan ise uurida Piibli tõestusi, siis kust leida allikaid ja kuidas ma tean, et need on usaldusväärsed? 47:10 Mõnikord, kui Jeesus oli teinud imeteo, ütles ta pärast inimestele, et ärge sellest kuulutage. Miks ta seda ütles? 48:56 Miks ma peaks hakkama kristlaseks ja mitte näiteks budistiks või moslemiks? Mis kristluse “haru” ma peaksin valima? 55:07 Miks laseb Jumal kristlastel surra vähki või muudesse rasketesse haigustesse? (Miks juhtuvad halvad asjad, kui on hea Jumal?) 59:31 Kas Jumal suudab luua nii raske kivi, mida ta üles tõsta ei suuda? 1:03:30 Kas inimesel päriselt oli nii palju vaba valikut enne seda, kui ta pattu langes? Teame, et pattu langemisest tuli hea ja kurja mõistmine ehk siis enne seda, kui ta maitses, ei saanud täpselt aru, kuidas maailm toimib – seega nende reaalsus ja valikud olid teistsugused? 1:07:52 Mis plaan on Jumalal nende inimestega, kes pole kunagi evangeeliumi kuulnud ja kes pole kunagi Jeesust kogenud? 1:12:20 Mida arvata sellest, kui surmalähedastes kogemustes mittekristlased kogevad taevast või Jeesust?