Uskumatu?!

1. osa: Kuidas seletada Jeesuse ülestõusmist? - kõneleb Maali-Liina Remmel

1. Maali-Liina rääkis videokõnes sellest, et tema jaoks oli esmalt oli kristluse puhul raske tõsiselt võtta just Jeesust ja temaga seonduvat, samas kui koguduse inimesed ja elupõhimõtted tundusid atraktiivsed. Milline on sinu senine kokkupuude ja suhtumine kristlusesse?
2. Videos toodi välja 3 tõsiasja, mille olemasolu on väga raske ilma ülestõusmise asetleidmiseta selgitada (tühi haud, inimeste kogemused ülestõusnud Jeesusega, koguduse rajamine ja kasv). Mis mõtteid need sinus tekitasid?
3. Mida muudab see praktiliselt, kui Jeesus päriselt surnuist üles tõusis? 1Kr 15: 14 ütleb “Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk.” Miks kristlus ilma Jeesuse ülestõusmiseta “ei toimi”?
4. Jagage enda kogemust (kel on), kuidas olete enda elus näinud, et Jeesus elab ka praegu?
5. Millise otsuse langetad sina täna kuuldu põhjal Jeesuse kohta ? Mis oleks sinu järgmine samm saamaks temast rohkem teada/teda rohkem tundma õppida?

2. osa: Kuidas seletada algkoguduse kasvu? - kõneleb Jakob Remmel

1. Kas sa oled kunagi mõelnud sellele, kuidas kristlus alguse sai ning levis? Kuivõrd on need mõtted haakunud sellega, mida Jakob videos rääkis?
2. Kuidas selgitada kristluse levikut ning püsima jäämist, arvestades, et kuni 313. aasta Milano ediktini oli kristlased Rooma impeeriumis tagakiusu all?
3. Jakob tõi videos esile 5 väärtust, mis kristlased tolle aegses ühiskonnas kehastasid. Kas ja kuidas on need väärtused kehastatavad/kehastatud tänasel päeval?
4. Kas ja mis peaks täna sinu elus muutuma, et inimesed ka sind nende viie väärtusega seostaks?