fbpx Rando tunnistus | 3D kogudus

Rando tunnistus

Üks minu probleeme on ülemõtlemine ja sellest lähtuvalt on mul raskusi enesekindluse, liigtundlikkuse, ärevuse ja mitme muu teguriga. Nii mõnelgi pühapäeval enne teenistust või muudel hetkedel, kus pean kõnelema kas koguduse või muu suure rahvahulga ees, olen kannatanud omaenda kahtleva sisemonoloogi surve all. Minu sisehääl on kõhklev just seepärast, et inimloomus on tervikuna juba ebakindel. Küll olen ma kartnud ebapädevuse, puudulike oskuste, ebatäpsuse üle ning palju muu osas. 

Samas tean, et saan sellise tundmuse korral vajalikku abi paluda palvetamise ja Sõna lugemise kaudu. Isegi kui alati pole aega teha korraliku palvet või lugeda Piiblit täieliku keskendumisega, olen tänulik iga korra eest, kui saan Jumalat usaldades Talle lähemale minna.

Viibides koolireisil Austrias, mis oli tõesti mõnus aeg väljaspool sagimist ja rutiini, sain ma võtta piisavalt aega Issandaga koos olemiseks. Jalutades Viini lähistel ühes mägikülas, jõudsin taaskord arusaamale, kui suur privileeg on olla Loojaga seotud. Piisas vaid paarist mõttest Tema poole ning juba vabanesin ma ebakindlast olekust. Tol hetkel tuletas Jumala Vaim mulle meelde 5. Moosese raamatu lõpuosas 28. peatükis olevad õnnistussalmid, mis on mu meelt sellest ajast saati alati tugevdanud (loe: 5. Ms 28).

Jumalalt abi palumise kaudu leidsin, et ükski olukord ei peaks defineerima mind, vaid mina, olend kellele on antud mõistus ja Jumala õnnistus, peaksin suutma hoopis ise olukorda kontrollida! Minu identiteet on määratud Jumala poolt ja Temale toetudes suudan seista vastu ka keerulistele olukordadele!

Rando