Suur pilt

1. osa: VAESUS - Õde Vimala

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mis on vaesus?

2. Kuidas saab vaeseid inimesi kõige paremini aidata?

3. Millist eeskuju ja õpetust annab Jeesus vaeste inimeste eest hoolitsemiseks?

4. Kui üle 50% inimestest elab üleilmselt vaesuses, siis kuidas saaksime meie jõukamal elujärjel olevate ühiskonna liikmetena teisi vaesusest välja aidata?

5. Milline võiks olla Sinu heategu täna kellegi vaesuses elava inimese abistamiseks?

2. osa: HEAMAJAPIDAJALIK LOODUSESSESUHTUMINE - Argo Buinevitš

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Miks on üldse oluline mõelda ja rääkida looduskeskkonna teemadel?

2. Mis on kõige kuumemad keskkonnaprobleemid inimkonna ees?

3. Millised moraalsed omadused ja väärtushinnangud on juhtinud inimkäitumist, et oleme jõudnud ökokatastroofi lävele?

4. Milline peaks Piibli järgi olema inimese roll ja tegevus looduse suhtes? Miks pole inimene seda hästi täitnud? Mis aitab meil seda rolli paremini täita?

5. Mida saame me igaüks konkreetselt teha, et looduskeskkond kestaks kõlblikuna ka järgnevatele põlvedele? Millest alustada?