Suhtlemise ABC

1. osa: KUULAMINE - Karmen Maikalu

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kui hea kuulaja oled Sina? Miks Sa nii arvad?

2. Mis aitab teise inimese ärakuulamisele rohkem kaasa? Mis seda takistab?

3. Kuidas on võimalik kuulata Jumalat?

4. Kuidas võiksid Sina aidata rohkem kaasa sellele, et Sinuga suheldes saaksid inimesed rääkida rohkem ja päris asjadest?

5. Milline võiks olla Sinu järgmine samm, et saada paremaks kuulajaks?

2. osa: KÕNELEMINE - Hannes Hermaküla

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kui inimene on teadaolevalt ainus olend, kes suudab õppida end sõnaliselt väljendama, siis mida räägib see meie inimeseks olemise ja inimliku suhtlemisvõime erinevusest võrreldes muu looduga?

2. Kuivõrd räägib Sinu kehakeel (otseselt või kaudselt) kaasa sellega, mida Sa sõnades väljendad?

3. Miks ütleb Piibel, et "alguses oli Sõna"?

4. Kuidas juhivad sõnad inimeste elu?

5. Kuidas võiksid Sina anda inimestele edasi rohkem rõõmusõnumit nii, et see edastaks neile ka enam sõnumit rõõmust?

 

3. osa: KONFLIKTIDE LAHENDAMINE - Tõnu Lehtsaar

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kas ja milliseid konflikte oled Sina oma elus kogenud?

2. Kuidas on Sind puudutanud konfliktid arenenud? Miks?

3. Mil moel oled Sa püüdnud konflikte lahendada ja mida oled Sa sellest õppinud?

4. Kas ja kuidas võiksid Sa aidata teistel omi konflikte lahendada ja omavahel ära leppida?

5. Mida võiksid Sa edaspidi teisiti teha, et konflikte paremini ennetada või lahendada?