"Su nägu kõlab tuttavalt?"

1. osa: PANORAAM - Meego Remmel ja Einike Pilli

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mis on Sinu elus kõige enam Sinu maailmanägemist avardanud? Miks?

2. Kuivõrd oled Sa oma elus kogenud, et Jumal tahab panna Sind tegema midagi ebamugavat, ebameeldivat? Kuidas oled Sa selle väljakutsega toime tulnud?

3. Kas ja mis on Joona loos Sinu jaoks tuttavlikku?

4. Kuidas avardas Jumal prohvet Joona maailma panoraami? Kuidas avardas see, mida laevameeskond Joonalt Jumala kohta kuulis, nende maailma panoraami? Kuidas avardab teadlikkus Jumalast meie maailma panoraami?

5. Kas ja kus on Sinu elu Niineve, kuhu Jumal Sind läkitades võiks Sind senisest suuremas panoraamis kasutada? Kuidas Sa võiksid jõuda sinna otsemat teed kui Joona?

2. osa: PÕGENEMINE - Meego Remmel ja Einike Pilli

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mille või kelle eest oled Sina tahtnud või tahaksid põgeneda? Miks?

2. Kas ja miks on Joona lugu kaasajal raskem uskuda kui vanasti?

3. Oled Sa näinud, kuidas keegi võib Jumala abil muutuda? Milliseks võiks inimene muutuda, kui ta tõepoolest laseb end Jumala poolt kujundada ja läkitada?

4. Kuivõrd on Sinu elus olnud teekondi "pimedusse" ja "sügavusse"? Kas ja kuidas oled Sa sealt pääsenud?

5. Kui Jeesus oli tõepoolest Jumala Poeg, siis miks ta tuli "alla inimeste maailma"? Kas ja kuidas see võiks inimesi aidata?

6. Kui Joona põgenemistee päädis palvega, et Jumal ta päästaks, siis mida võiksid Sina oma põgenemisteel Jumalalt paluda?

5. Mis võiks olla meie, kui koguduse, järgmine samm, et Jumala kuningriik võiks kasvada? (Jeesusest rääkimine, kogudusse kutsumine, kogukonna juhtimine).

 

3. osa: PÄÄSTMINE - Meego Remmel ja Einike Pilli

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mis seostub Sulle sõnaga “päästmine”?

2. Joona loos on pääsemine ja kahetsemine omavahel seotud. Miks?

3. Mida ja miks peaks Jumal kahetsema? Aga Sina?

4. Kui Joonal oli Niineve linna pääsemist raske uskuda, siis kelle või mille pääsemist oleks Sinul raske uskuda? Miks?

5. Kuidas Sa selgitaksid, miks on usk isikulisse Jumalasse parem kui umbisikulisse?

6. Piibel nimetab Päästjaks - Jeesust, aga miks? Millisest elust ja millisele elule tahaksid Sina olla päästetud? Mis võiks olla selle nimel elus Sinu järgmine samm?

 

4. osa: PERSPEKTIIV - Meego Remmel ja Einike Pilli

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:
1. Mis on ebaõiglus? Mis tekitab meis vahel ebaõigluse tunnet teiste suhtes? Mis võib tekitada teistes ebaõigluse tunnet meie vastu?

2. Kas ja kuidas võib enesekeskne ellusuhtumine tekitada meile probleeme, pettumusi, nördimust, kibestumist, viha, masendust, isegi depressiooni?

3. Kuidas aitas Jumal läbi Niineve pääsemisloo Joonat iseendast kaugemale näha? Kuidas õpetab Joona raamat meid elu nägema?

4. Kui Joona vihastus ja ütles Jumalale, et hoolib kiikajonipuust rohkem kui omaenda elust, siis Jumal näitas, et tema hoolib kogu loodusmaailmast, loomariigist, inimkultuurist ja kõigist inimestest, keda ta tahab päästa, mitte hukka saata. Kas ja kuidas võiks Joona raamat kujundada meie misjoniperspektiivi?

5. Millised on Sinu elu “Niineved”, kuhu Jumala antud missioon Sind võiks läkitada? Mis võiks olla järgmine samm selle missiooni elluviimisel?