Püha Vaim

1. osa: KES ON PÜHA VAIM? - Jakob Remmel

1. Jakob tõi esile, et Püha Vaim on Jumal, kellega saab suhelda. Millised on sinu kokkupuuted selle Jumalaga?
2. Lugege koos Jh 14:16-17 ning arutlege, mida see tekst meie jaoks täna tähendab.
3. Püha Vaim varustab inimesi väe, armastuse ja andidega. Kas ja miks on nendest valdkondadest mõni, milles igatsed Pühalt Vaimult veel enam abi?
4. Kas minu elus on midagi, mis võiks Püha Vaimu kurvastada ning kui jah, siis mida võiksin täna teha, et see kurbus pöörduks rõõmuks? (Ef 4:30).

Lugemiseks kirjakohti: Jh 14:16-17, Hb 3:7-8, Jh 15:26, Gl 5:22-23, Ap 1:8, Rm 5:5.

2. osa: MIDA TEEB PÜHA VAIM? - Sven-Joonatan Siibak

1. Mida tähendab sinu jaoks, et Jumala Vaim liidab meid Tema perekonna lasteks? Kui sa täna veel ei ole osa Jumala perekonnast, siis mis takistab sind saamaks Jumala lapseks?
2. Kuidas oled sina oma elus kogenud, et Püha Vaim õpetab, juhib, tuletab meelde, lohutab, annab rahu või toob selguse patu kohta?
3. Lugege üheskoos Galaatia 5:16-23 Kuidas erineb Püha Vaim lihalikust vaimust? Kuidas on Jumal sinu elus toonud esile Vaimu vilju?
4. Lugege üheskoos vaimuandidest: Rooma 12:4-8, Eefeslaste 4:11-13, 1 Korintlaste 12:1-11 Mida saame siit õppida vaimuandide kohta? Milliseid vaimuande näete teie oma kogukonna liikmetes?

Lugemiseks kirjakohti: Jh 14:16-17, Hb 3:7-8, Jh 15:26, Gl 5:22-23, Ap 1:8, Rm 5:5.

3. osa: KUIDAS TÄITUDA PÜHA VAIMUGA? - Meego Remmel

1. Miks rõhutas Jeesus: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen: Te peate sündima ülalt!” (Jh 3:5-7)?
2. Kuidas mõista piibellikku üleskutset “Saage täis Vaimu!” (Ef 5:18) ja kuidas me teame, et oleme saanud “täis Vaimu”?
3. Jeesus julgustab meid lapselikus usus ja palves taevase Isa poole pöörduma, et meie elu võiks täituda Püha Vaimuga: “Kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Lk 11:13) Jagage, palun, oma kogemusi Püha Vaimuga täidetud elust ja olge valmis palvetama nende eest, kes seda veel igatsevad!
4. Miks toonitab apostel Paulus, et “igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks” (1Kr 12:7) ja et me peame olema “usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust” (Ef 4:3)?