fbpx Sissejuhatus | Pauluse kiri roomlastele | 3D kogudus

Sissejuhatus | Pauluse kiri roomlastele

Kas Jumal võib mind kunagi armastada? Kas ta võib mulle andeks anda? Kas ma olen juba liiga palju valesti teinud?

Mis on lunastus ja miks see peaks mulle oluline olema?

Miks ma peaksin Jeesust järgima?

Need on vaid mõned küsimused, millele apostel Paulus vastab oma kirjas Rooma kogudusele. Paulus seletab selles kirjas, et evangeelium – rõõmusõnum Jeesusest – on meile kõigile. Pole oluline, mida me elus teinud oleme, sest tänu Jeesuse surmale ja Tema ülestõusmisele võib meil kõigil olla isiklik suhe Jeesusega.

Patt lahutab meid Jumalast, aga evangeelium toob meid tagasi Tema juurde ning muudab meid mässajatest maailmamuutjateks. Jumal kasutab enda ilmutamiseks nii usku kui ka mõistust. Meie sees teeb tööd Püha Vaim, muutes meie südameid, et me oleksime rohkem Jeesuse sarnased, ning annab meile jõudu Teda järgida.

Kirjas roomlastele näitab Paulus, kuidas meil saab olla elav suhe Jeesusega, kuidas jätta maha minevik ning astuda sellesse külluslikku ellu, mis Jeesusel meile varuks on.

Selle piiblikava pikkus on 16 päeva.
Piiblikava tõlkis Hele-Mai, toimetas Eva. 

Inglisekeelne originaal Newspring koguduselt: https://newspring.cc/devotionals/romans-a-16-day-devotional?fbclid=IwAR2rCYhbVpOvASf3m-ijyrQxNBgMKdsQqGELwGCPZdZG6jQ4kW8sWuY09GI