fbpx 9 | Filipi kiri | 3D kogudus

9 | Filipi kiri

9. päev - Fl 3:1-7

Kristuses hinnatakse väärtused ümber

Viimaks veel, mu vennad, rõõmustage Issandas! Üht ja sedasama teile kirjutada ei ole mulle tüütav, aga teid teeb see kindlaks.

Vältige koeri, vältige halbu töölisi, vältige mahalõikamist! Sest ümberlõigatud oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda päritolu peale, kuigi mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam: ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, heebrea rahvast sündinud heebrea mees, Seaduse järgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, Seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Kuid mis mulle oli kasuks, seda ma olen arvanud kahjuks Kristuse pärast. 

Kuidas saaksid Sina täna rohkem rõõmustada selle üle, mis Jeesus on teinud meie eest ja mis Jumala Vaim on tegemas?