fbpx 8 | Filipi kiri | 3D kogudus

8 | Filipi kiri

8. päev - Fl 2:19-30

Apostli kavadest

Ent ma loodan Issandas Jeesuses peatselt saata teie juurde Timoteose, et ka minu meel läheks kergeks, kui ma saan teada, kuidasteie käsi käib. Mul ei ole kedagi teist niisama tublit, kes tõeliselt teie eest muretseks. Kõik taotlevad ju enda oma, mitte Kristuse Jeesuse oma. Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on tema koos minuga teeninud evangeeliumi.Teda ma loodangi nüüd saata, otsekohe kui ma näen, kuidas mu asjad arenevad. Ma olen aga veendunud Issandas, et ma ka ise tulen peatselt.

Ma olen pidanud vajalikuks saata teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie saadiku ja minu vajaduste eest hoolitseja, sest ta igatses teie järele ja muretses, sest te olite kuulnud ta haige olevat. Ta ju oligi suremas haige, kuid Jumal halastas tema peale, aga mitte üksnes tema, vaid ka minu peale, et mulle ei tuleks kurbust kurbusele lisaks. Nüüd ma siis saadan tema seda rutemini, et teie teda nähes jälle saaksite rõõmsaks ja mul oleks kurbust vähem.

Võtke ta siis vastu Issandas kogu rõõmuga ja pidage lugu niisugustest meestest, sest ta oli Kristuse töö pärast surmasuus ega hoolinud oma elust, et täita teie aset minu eest hoolitsemisel. 

Kuidas saaksid Sina täna taotleda Jeesuse eesmärke rohkem kui endi omi?