fbpx 5 | Filipi kiri | 3D kogudus

5 | Filipi kiri

5. päev - Fl 2:1-4

Õhutus üksmeeleks

Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi,et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. 

Kuidas saaksid Sina olla koguduse inimestega üksmeelsem?

Kuidas saaksid Sina täna elada, pidades silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu?