fbpx 14 | Filipi kiri | 3D kogudus

14 | Filipi kiri

14. päev - Fl 4:15- 23

Teie, filiplased, ju teate, et evangeeliumi kuulutamise alguses, kui ma Makedooniast lahkusin, ei olnud ükski kogudus peale teie andmise ja võtmise arvestamisel minuga osaduses, sest teie saatsite minu vajadusteks abi ka Tessaloonikasse rohkem kui ühe korra. See pole nii, et ma otsin andi, vaid ma otsin vilja, mis kasvatab teiepoolset arvet. Mul on nüüd kõike ja küllaga! Mu käed said täis, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu teiepoolse anni hea lõhnana, soodsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärane.  Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused oma rikkust mööda kirkusega Kristuses Jeesuses. Aga Jumalale ja meie Isale olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen. 

Lõputervitus

Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minuga olevad vennad.Teid tervitavad kõik pühad, eriti aga need, kes on keisri kojast. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Kuidas võiksid Sina rohkem anda ja usaldada Jumalat, et Sinu vajadused saavad täidetud?