fbpx Sissejuhatus | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Sissejuhatus | "Apostlite teod" videokava

3D kogudus kutsub kõiki kristlasi ja huvilisi uurima Apostlite tegude raamatut Piiblis! Apostlite tegude raamat tutvustab esimeste kristlaste tegevust ja misjonit 1. sajandil. Piibliteksti seletavad ja seostavad tänapäevaga 3D koguduse juhid (2018. a).

1. Milleks meile Apostlite tegude raamat? Ap 1:1-14
2. Kes on apostlid ja mis on apostellik? Ap 1:15-26
3. Miks ja kuidas sündis kristlik kogudus? Ap 2:1-41
4. Kuidas on kristlik kogudus jätkusuutlik? Ap 2:42-47
5. Kas ja kuidas on võimalikud evangeelsed tunnustähed? Ap 3:1-10
6. Kellesse või millesse me usume? Ap 3:11-26
7. Kes või mis defineerib meie elu? Ap 4:1-22
8. Mida ja kuidas palvetada? Ap 4:23-31
9. Miks ja kuidas peaks annetama? Ap 4:32-5:11
10. Miks sünnivad imed ainult vahetevahel? Ap 5:12-16
11. Kes või mis veenab inimesi? Ap 5:17-42
12. Kuidas korraldada kogudusetööd ja tööjaotust? Ap 6:1-7
13. Kelle või mille nimel peaks olema valmis surema? Ap 6:8-8:1
14. On's kristlaste kannatustel mõte? Ap 8:1-8
15. Kuidas eristada pahavaimu ja Püha Vaimu mõju? Ap 8:9-25
16. Kuidas teha evangeeliumi jagamisel koostööd Püha Vaimuga? Ap 8:26-40
17. Kes teeb Saulustest Pauluseid? Ap 9:1-22
18. Kuidas võib kogudus leida ja hoida uusi juhte? Ap 9:23-31
19. Kuidas ületab lootus lootusetust? Ap 9:32-43
20. Kuidas ületab piiritu Jumal inimlikke piire? Ap 10:1-48
21. Keda ei tohiks ristida? Ap 11:1-18
22. Miks on vaja rajada uusi kogudusi? Ap 11:19-26
23. Kuidas võib kogudus kurjakuulutavale tulevikule vastu astuda? Ap 11:27-12:5
24. Unes või ilmsi – igatahes Jumalaga? Ap 12:6-19
25. Kuidas valitseb Jumal valitsejate üle? Ap 12:19-24
26. Kuidas peaks kogudus misjonäre välja läkitama? Ap 12:25-13:4
27. Miks tekitab misjonitegevus vaimumaailmas vastasseisu? Ap 13:5-12
28. Kuidas puudutab evangeelium juute ja meid, paganaid? Ap 13:13-52
29. Kuidas võivad evangeeliumist aru saada need, kel pole ettekujutust Ainujumalast? Ap 14:1-20
30. Mida vajavad uued jüngrid ja kogudused usus püsimajäämiseks ja kasvamiseks? Ap 14:21-28
31. Mis aitas varakristlikul usuliikumisel kujuneda üleilmselt levinud maailmausundiks? Ap 15:1-32
32. Kuidas võivad vaimulikud juhid leppida kokku, et nad kokku ei lepi? Ap 15:32-41
33. Kuidas jõudis evangeelium Euroopasse? Ap 16:1-15
34. Mida võivad kristlased õigusega nõuda? Ap 16:16-40
35. Kuidas võib seesama evangeelium osutuda mõnedele vastumeelseks, teistele vastuvõetavaks? Ap 17:1-15
36. Kuidas selgitada evangeeliumi nn mõtlejatele? Ap 17:16-34
37. Milliseid väljakutseid võib esitada suurlinn evangeeliumi levikule ja evangeeliumi levik suurlinnale? Ap 18:1-18
38. Kuidas võib meeskonnas evangeeliumi paremini mõista ja kuulutada? Ap 18:18-20:6
39. Mis võib noori parima sõnumi kuulamisel uniseks teha või üles äratada? Ap 20:7-12
40. Kuidas planeerida evangeeliumi kuulutamist? Ap 20:13-16
41. Mida õpetas apostel Paulus koguduse juhtkonnale? Ap 20:17-38
42. Mida hakata peale meile edastatud prohvetlike sõnumite või vaimuliku tunnetusega? Ap 21:1-26
43. Kuidas enda eest seista pealekaebajate ja kohtumõistjate ees? Ap 21:27-23:35
44. Kuidas kõnetab evangeelium poliitikuid? Ap 24:1-27
45. Kuidas võib halvast tulla head? Ap 25:1-12
46. Kuidas tunnistada oma usku umbusklikele? Ap 25:13-26:32
47. Kuidas juhtida juhitamatut? Ap 27:1-44
48. Kuidas tulla toime usuliste eelarvamustega? Ap 28:1-6
49. Miks vajab Jumal meie usupalvet haigete tervendamiseks, kes isegi usklikuks ei saa? Ap 28:7-10
50. Kuidas kõik teed viivad Rooma – evangeeliumi leviku nimel? Ap 28:11-16
51. Kuidas olla Jeesuse ja tema evangeeliumi tunnistajaks „ilmamaa äärteni“? Ap 28:17-29
52. Kas Apostlite teod lõpevad 28. peatükiga? Ap 28:30-31