fbpx Ap 9:23-31 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 9:23-31 | "Apostlite teod" videokava

Kuidas võib kogudus leida ja hoida uusi juhte?

Lugemiseks: Ap 9:23-31

Saulus põgeneb Damaskusest

23 Kui juba üsna hulk päevi oli möödunud, võtsid juudid nõuks
ta hukata. 

24 Aga Saulusele sai nende salasepitsus teatavaks. Nemad
luurasid aga päevad ja ööd väravais, et teda hukata. 

25 Kuid ühel ööl ta õpilased võtsid ja lasksid ta korvi sees
müüriava kaudu alla. 

26 Jõudnud Jeruusalemma, püüdis Saulus jüngritega
liituda, ent kõik kartsid teda ega uskunud, et ta on jünger. 

27 Aga Barnabas võttis Sauluse oma hoolde ja viis ta
apostlite juurde ning jutustas neile, kuidas Saulus teel oli
näinud Issandat ning temaga kõnelnud ja kuidas ta oli Damaskuses
avalikult Jeesuse nimel kuulutanud. 

28 Ja Saulus käis nende juures Jeruusalemmas sisse ja välja
ning kuulutas avalikult rõõmusõnumit Issanda nimel. 

29 Ta rääkis ja vaidles ka kreekakeelsete juutidega, aga need
võtsid nõuks ta hukata. 

30 Ent kui vennad seda teada said, viisid nad ta alla
Kaisareasse ja läkitasid Tarsosesse. 

31 Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja
Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja
see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.