fbpx Ap 9:1-22 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 9:1-22 | "Apostlite teod" videokava

Kes teeb Saulustest Pauluseid?

Lugemiseks: Ap 9:1-22

Saulus Damaskuse teel

1 Aga Saulus, kes ikka veel paiskas tapmisähvardusi
Issanda jüngrite vastu, läks ülempreestri juurde 

2 ning palus temalt kirja Damaskuse sünagoogidele, et kui ta
iial peaks leidma mõne usuteel käijaist, olgu mehi või
naisi, võiks neid aheldatult tuua Jeruusalemma. 

3 Kui ta oli sinna minemas ja lähenes Damaskusele, välgatas
äkitselt taevast tema ümber valgus 

4 ja ta kukkus maa peale maha ja kuulis üht häält, mis talle
ütles: „Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad?” 

5 Aga tema ütles: „Isand, kes sa oled?” Ja hääl vastas: „Mina olen
Jeesus, keda sa taga kiusad. 

6 Kuid tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle,
mida sa pead tegema.” 

7 Mehed, kes temaga koos käisid teed, seisid
sõnatult; nad kuulsid küll häält, ei näinud aga
kedagi. 

8 Aga Saulus tõusis maast üles, ja oma silmi avades ei näinud
midagi. Ning ta viidi kättpidi talutades Damaskusesse. 

9 Ja kolm päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. 

10 Ent Damaskuses oli üks jünger, Hananias nimi, ja Issand
ütles temale nägemuses: „Hananias!” Tema vastas: „Issand,
vaata, siin ma olen!” 

11 Issand ütles talle: „Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse
Sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsosest pärit Sauluse-nimeline mees,
sest vaata, tema palvetab 

12 ja on nägemuses näinud üht meest, Hananias nimi, sisse
astuvat ja käed tema peale panevat, et ta nägemise tagasi
saaks.” 

13 Hananias aga vastas: „Issand, ma olen paljudelt kuulnud
sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele
Jeruusalemmas, 

14 ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada
kõiki, kes sinu nime appi hüüavad.” 

15 Aga Issand ütles talle: „Mine, sest tema on mul
valitud tööriist minu nime kandma rahvaste ja kuningate ja
Iisraeli laste ette, 

16 sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab
kannatama minu nime pärast.” 

17 Siis Hananias läks ja astus sisse sinna kotta ja, pannud
oma käed Sauluse peale, ütles: „Saul, vend,
Issand on mu läkitanud - Jeesus, kes end sulle näitas teel, mida
mööda sa tulid, et sa jälle näeksid ja saaksid täis Püha Vaimu.” 

18 Ja kohe langes Sauluse silmadelt otsekui soomuseid ja
ta nägi jälle. Ta tõusis püsti ja laskis enese ristida. 

19 Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta tagasi oma jõu.
Saulus oli siis mõned päevad Damaskuses jüngrite juures 

20 ning hakkas üsna varsti kuulutama sünagoogides Jeesusest, et
see on Jumala Poeg. 

21 Aga kõik kuulajad jahmusid ning ütlesid: „Eks tema ole
seesama, kes Jeruusalemmas hävitas selle nime appihüüdjaid
ja kes on siia tulnud selleks, et neid viia aheldatult
ülempreestrite juurde?” 

22 Saulus läks aga järjest vägevamaks ja ajas segadusse
Damaskuses elavad juudid ning selgitas, et Jeesus ongi Messias.