fbpx Ap 8:9-25 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 8:9-25 | "Apostlite teod" videokava

Kuidas eristada paha vaimu ja Püha Vaimu mõju?

Lugemiseks: Ap 8:9-25

9 Aga üks mees, Siimon nimi, oli juba varem selles linnas ja
nõidus ning pani Samaaria rahvast jahmuma, öeldes end kellegi
suure olevat. 

10 Tema mõju all olid kõik, nii pisikesed kui suured, ja ütlesid:
„See on Jumala vägi, mida hüütakse Suureks.” 

11 Nad olid tema mõju all, sest ta oli kaua aega neid
nõidumisega jahmuma pannud. 

12 Aga kui nad hakkasid uskuma Filippust, kes neile kuulutas
evangeeliumi Jumala riigist ja Jeesuse Kristuse nimest, siis
ristiti nii mehi kui naisi. 

13 Siimonastki sai usklik, ja kui ta oli ristitud, jäi
ta alati Filippuse juurde. Ta oli väga jahmunud,
nähes sündimas suuri tunnustähti ja vägevaid tegusid. 

Peetrus ja Johannes lähevad Samaariasse

14 Aga kui Jeruusalemmas olevad apostlid said kuulda, et
Samaaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde
Peetruse ja Johannese. 

15 Need tulid kohale ja palvetasid samaarlaste eest, et nad
võtaksid vastu Püha Vaimu. 

16 Sest Vaim ei olnud langenud veel kellegi peale nende
seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. 

17 Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu Püha
Vaimu. 

18 Aga kui Siimon nägi, et Vaim antakse apostlite käte
pealepanemise kaudu, tõi ta neile raha 

19 ja ütles: „Andke minulegi see meelevald, et igaüks saaks
Püha Vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen!” 

20 Aga Peetrus ütles talle: „Hävigu su hõbe
koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest! 

21 Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei
ole siiras Jumala ees. 

22 Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu Issandat, et su
mõttevälgatus sulle ehk andeks antaks. 

23 Sest ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu
köidikus.” 

24 Siimon aga vastas: „Paluge teie minu eest Issandat, et minu
peale ei tuleks midagi sellest, mis te olete öelnud!” 

25 Kui apostlid nüüd olid Issanda sõna tunnistanud ja
rääkinud, pöördusid nad tagasi Jeruusalemma ja kuulutasid
evangeeliumi paljudes samaarlaste külades.