fbpx Ap 8:1-8 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 8:1-8 | "Apostlite teod" videokava

On's kristlaste kannatustel mõte?

Lugemiseks: Ap 8:1-8

Jeruusalemma kogudust kiusatakse taga

1 Saulus oli samuti tema hukkamise poolt.
Sel päeval tõusis suur tagakiusamine Jeruusalemma koguduse
vastu ja kõik peale apostlite hajutati mööda Juuda- ja
Samaariamaad. 

2 Aga mõned vagad mehed matsid Stefanose maha ja tegid suure
leinatalituse tema pärast. 

3 Ent Saulus hakkas laastama kogudust, käis mööda kodasid ning
vedas kaasa mehi ja naisi ning andis need vangi. 

Filippus läheb Samaariasse

4 Nüüd käisid need, kes olid tagakiusamisel hajutatud, mööda maad ja
kuulutasid evangeeliumi. 

5 Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas rahvale
Kristust. 

6 Rahvahulk pani üksmeelselt tähele, mida Filippus ütles,
kuuldes teda ning nähes tunnustähti, mida ta tegi. 

7 Sest paljudest, kel olid rüvedad vaimud, läksid need välja
valju häälega kisendades, palju halvatuid ja jalutuid aga sai
terveks. 

8 Ja suur rõõm oli selles linnas.