fbpx Ap 6:1-7 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 6:1-7 | "Apostlite teod" videokava

Kuidas korraldada kogudusetööd ja tööjaotust?

Lugemiseks: Ap 6:1-7

Diakonid seatakse ametisse

1 Aga neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid
kreekakeelsed juudid nurisema heebrea keelt kõnelevate vastu, et
igapäevases abiandmises jäetakse nende lesed kahe silma vahele. 

2 Siis kutsusid need kaksteist kokku jüngrite kogu
ning ütlesid: „See ei sobi, et me Jumala
sõna kõrvale jättes hoolitseme toidulaudade eest. 

3 Vennad, vaadake endi seast seitse meest, kellel on hea
maine ja kes on täis Vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada
sellesse ametisse. 

4 Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna
teenimisele.” 

5 See kõne meeldis tervele kogukonnale. Ja nad valisid
Stefanose, mehe täis usku ja Püha Vaimu, ja Filippuse ja
Prokorose ja Nikanori ja Timoni ja Parmenase ja Nikolaose,
juudi usku pöördunud antiooklase. 

6 Need nad seadsid apostlite ette, ja kui nad
palvetasid, panid nad oma käed nende peale. 

7 Ja Jumala sõna levis ning jüngrite arv Jeruusalemmas
kasvas väga suureks; ka suur hulk preestreid võttis usu omaks.