fbpx Ap 5:12-16 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 5:12-16 | "Apostlite teod" videokava

Miks sünnivad imed ainult vahetevahel?

Lugemiseks: Ap 5:12-16

Apostlid teevad imetegusid

12 Apostlite käte läbi sündis palju tunnustähti ja
imetegusid rahva seas, ja nad olid kõik koos ühel meelel
Saalomoni sammaskäigus. 

13 Ehkki muudest inimestest ei söandanud keegi nendega
lähedalt suhelda, pidas rahvas neist suurt lugu. 

14 Seda enam aga lisandus neid, kes uskusid Issandasse, suurel
hulgal nii mehi kui naisi, 

15 nii et nad kandsid ka haigeid tänavatele ning panid need
kanderaamidele ja vooditele, et Peetruse möödudes kas või tema
varigi langeks mõne peale neist. 

16 Ka Jeruusalemma ümbruse linnade rahvas tuli kokku, tuues
haigeid ja rüvedatest vaimudest vaevatuid, kes kõik said terveks.