fbpx Ap 4:32-5:11 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 4:32-5:11 | "Apostlite teod" videokava

Miks ja kuidas peaks annetama?

Lugemiseks: Ap 4:32-5:11

Ühine vara

32 Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei
öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil
ühine. 

33 Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse
ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. 

34 Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid
maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha 

35 ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis
sedamööda, kuidas keegi vajas. 

36 Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid 
hüüdsid lisanimega
Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse poeg, 

37 müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge
ette. 

Hananiase ja Safiira juhtum

1 Aga keegi mees, Hananias nimi, oli koos oma naise Safiiraga
müünud omandi 

2 ja osa saadud rahast naise teades kõrvale toimetanud, ja
osa ta tõi ja pani apostlite jalgade ette. 

3 Siis ütles Peetrus: „Hananias, mispärast on saatan
vallanud su südame, et sa valetasid Pühale Vaimule ja toimetasid
kõrvale osa maatüki eest saadud rahast? 

4 Eks see sinu käes olles olnud su oma ja müüdunagi sinu
meelevallas? Mispärast sa oled selle ette võtnud oma
südames? Sa ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale.” 

5 Neid sõnu kuuldes langes Hananias maha ja heitis hinge. Ja
suur kartus tuli kõikide peale, kes seda kuulsid. 

6 Noormehed aga tõusid ja mässisid ta linasse, kandsid
välja ja matsid maha. 

7 Umbes kolme tunni pärast juhtus, et tema naine tuli
sisse ega teadnud, mis oli sündinud. 

8 Peetrus küsis temalt: „Ütle mulle, kas te müüsite maatüki
sellise hinnaga?” Tema ütles: „Jah, selle hinnaga.” 

9 Peetrus ütles nüüd talle: „Mispärast te olete ühte nõusse
heitnud, et Issanda Vaimu kiusata? Ennäe, nende jalad, kes su
mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi.” 

10 Otsekohe kukkus naine tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui
noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning
kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. 

11 Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale,
kes seda kuulsid.