fbpx Ap 4:23-31 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 4:23-31 | "Apostlite teod" videokava

Mida ja kuidas palvetada?

Lugemiseks: Ap 4:23-31

Koguduse palve

23 Pärast vabanemist tulid Peetrus ja Johannes omade juurde
ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile
olid öelnud. 

24 Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala
poole, öeldes: „Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja
mere ja kõik, mis on nende sees, 

25 kes sa oled meie isa Taaveti, oma sulase suu kaudu Püha
Vaimu läbi öelnud:
„Miks paganad möllavad
ja rahvad taotlevad tühja?
 

26 Ilmamaa kuningad on astunud siia
ja vürstid on kogunenud ühte paika
Issanda vastu ja tema Messia vastu.”

 

27 Sest tõepoolest, selles linnas on Heroodes ja Pontius
Pilaatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha
sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, 

28 et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud
sündima. 

29 Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase
oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, 

30 sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja
imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi.” 

31 Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja
nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. 

Ühine vara

32 Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing ning keegi ei
öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil
ühine. 

33 Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse
ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal. 

34 Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid
maade või majade omanikud, tõid müümisel saadud raha 

35 ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis
sedamööda, kuidas keegi vajas. 

36 Näiteks Joosep, Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid 
hüüdsid lisanimega
Barnabaseks, mis tähendab Julgustuse poeg, 

37 müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge
ette.