fbpx Ap 4:1-22 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 4:1-22 | "Apostlite teod" videokava

Kes või mis defineerib meie elu?

Lugemiseks: Ap 4:1-22

Peetrus ja Johannes Suurkohtu ees

1 Sellal kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde
preestrid ja templipealik ja saduserid. 

2 Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid
surnuist ülestõusmist Jeesuses. 

3 Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni
vangimajja, sest oli juba õhtu. 

4 Aga paljud neist, kes olid Sõna kuulnud, hakkasid uskuma,
ja mehi sai arvult umbes viis tuhat. 

5 Hommikul sündis, et nende ülemad ja vanemad ja
kirjatundjad tulid Jeruusalemma kokku, 

6 ka ülempreester Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros
ja niipalju kui neid oli ülempreestri soost. 

7 Ja nad panid apostlid endi keskele seisma ja pärisid:
„Missuguse väega või millise nime abil te olete seda teinud?” 

8 Siis Peetrus, täis Püha Vaimu, ütles neile: „Rahva ülemad
ja vanemad! 

9 Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud
heateo pärast, mille läbi ta päästeti, 

10 siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et
see sündis Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nime abil, kelle teie
lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist.
Sellesama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. 

11 Jeesus on
„kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks,
mis on saanud nurgakiviks”.

 

12 Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei
ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid
päästetaks.” 

13 Nähes Peetruse ja Johannese
kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed,
panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed
olid olnud Jeesuse kaaslased. 

14 Ja kui nad nägid tervendatud meest nende juures seisvat,
ei olnud neil midagi vastu ütelda. 

15 Siis nad käskisid neid Suurkohtust välja minna ja
pidasid omavahel nõu: 

16 „Mis me peaksime nende inimestega tegema? Sest see, et
nende läbi on sündinud silmapaistev tunnustäht, on teada kõigile
jeruusalemlastele ja me ei saa seda salata. 

17 Kuid et nad sellest nimest ei räägiks enam ühelegi inimesele, siis
ähvardagem neid kõvasti.” 

18 Ja nad kutsusid apostlid sisse ning keelasid neil üldse
rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. 

19 Peetrus ja Johannes vastasid aga neile: „Otsustage ise: kas
Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat? 

20 Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme
näinud ja kuulnud.” 

21 Nemad aga, veel rohkem ähvardades, lasksid apostlid
vabaks, sest rahva pärast nad ei leidnud viisi, kuidas
apostleid nuhelda, kuna kõik ülistasid Jumalat toimunu eest. 

22 Sest inimene, kellele see paranemise tunnustäht oli sündinud,
oli üle neljakümne aasta vana.