fbpx Ap 3:11-26 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 3:11-26 | "Apostlite teod" videokava

Kellesse või millesse me usume?

Lugemiseks: Ap 3:11-26

Peetruse kõne Saalomoni sammaskäigus

11 Aga kui jalutu, kes oli terveks saanud, jäi Peetruse ja 
Johannese järel käima, jooksis kogu rahvahulk nende juurde kokku 
paika, mida kutsutakse Saalomoni sammaskäiguks. 

12 Seda nähes hakkas Peetrus rahvale kõnelema: „Iisraeli
mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid,
otsekui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle
mehe pannud kõndima? 

13 Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie
isade Jumal, on kirgastanud oma sulase Jeesuse, kelle teie olete
reetnud ja ära salanud Pilaatuse palge ees, kui see oli
otsustanud tema vabaks lasta. 

14 Teie salgasite ära Püha ja Õige ning palusite, et
teile kingitaks mees, kes oli mõrtsukas. 

15 Teie tapsite Elu Juhi, aga Jumal on ta surnuist üles
äratanud; selle tunnistajad oleme meie. 

16 Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on
uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks,
ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie
tervise teie kõikide silma all. 

17 Ja nüüd, vennad, ma tean, et te olete seda teinud
teadmatusest just nagu teie ülemadki. 

18 Jumal on aga sel kombel täide saatnud kõigi oma
prohvetite suu kaudu ennustatu, et tema Võitu peab
kannatama. 

19 Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud
kustutataks, 

20 nii et Issandalt tuleksid kosumisajad ja ta
läkitaks teie jaoks määratud Messia Jeesuse. 

21 Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse
kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade
prohvetite suu kaudu maailma algusest peale. 

22 Mooses on ju öelnud: „Issand, teie Jumal, tõstab teile
Prohveti teie vendade seast, seesuguse nagu mina. Teda kuulake
kõiges, mida ta iial teile ütleb. 

23 Aga iga inimene, kes seda Prohvetit ei kuula, kaotatakse
rahva seast ära.” 

24 Kõik prohvetid Saamuelist peale ja hiljem, niipalju kui
nad on rääkinud, on ka neid päevi ette kuulutanud. 

25 Teie olete prohvetite ja selle lepingu lapsed, mille Jumal
sõlmis teie isadega, kui ta Aabrahamile ütles: „Ja sinu
soos õnnistatakse kõiki maailma suguvõsasid.” 

26 Jumal on esmalt teile oma sulase Jeesuse üles äratanud ja teie
juurde läkitanud teid õnnistama, kui te igaüks pöördute oma
tigedusest.”