fbpx Ap 14:21-28 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 14:21-28 | "Apostlite teod" videokava

Mida vajavad uued jüngrid ja kogudused usus püsimajäämiseks ja kasvamiseks?

Ap 14 Kui nad ka sellele linnale olid evangeeliumi kuulutanud ja paljud olid jüngriteks saanud, pöördusid nad tagasi Lüstrasse ja Ikoonioni ja Antiookiasse
 ning kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki.
 Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma.
 Ja läbinud Pisiidiamaa, saabusid nad Pamfüüliasse.
 Ja kui nad Perges olid sõna kuulutanud, läksid nad edasi Ataaliasse.
 Sealt nad purjetasid Antiookiasse, kus nad olid antud Jumala armu hooleks selle töö tarvis, mille nad nüüd olid lõpetanud.
 Pärale jõudnud ja koguduse kokku kutsunud, kuulutasid nad, mida kõike Jumal oli teinud nende juures ja et ta oli paganatele avanud usu ukse.
 Ja nad viibisid seal jüngrite keskel kauemat aega.