fbpx Ap 12:25-13:4 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 12:25-13:4 | "Apostlite teod" videokava

Kuidas peaks kogudus misjonäre välja läkitama?

Ap 12 Ent Barnabas ja Saulus, olles lõpetanud oma teenistuse Jeruusalemmas, tulid tagasi ja võtsid enestega kaasa Johannese, keda hüüti Markuseks.
Ap 13 Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Heroodesega, ja Saulus.
 Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: „Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!”
 Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele.
 Kui nad olid Püha Vaimu poolt teele saadetud, tulid nad alla Seleukeiasse ja purjetasid Küprosele.