fbpx Ap 1:15-26 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 1:15-26 | "Apostlite teod" videokava

Kes on apostlid ja mis on apostellik?

Lugemiseks: Ap 1:15-26

15 Neil päevil tõusis Peetrus vendade keskel püsti - rahvast
oli koos umbes sada kakskümmend inimest - ning ütles: 

16 „Mehed-vennad! Täide pidi minema kirjasõna, mis Püha Vaim
on Taaveti suu läbi ette kuulutanud Juuda kohta, kellest sai Jeesuse
kinnivõtjate teejuht. 

17 Ta oli ju meie sekka arvatud ja sama teenimine oli temagi
osa. 

18 Just tema hankis ülekohtu palgast enesele
põllu, aga ta ise kukkus ülepeakaela alla, lõhkes keskelt ja kogu ta
sisikond valgus välja. 

19 See on saanud teatavaks kõigile Jeruusalemma elanikele,
nii et seda põldu nende murdes kutsutakse Hakeldamaks, see
tähendab Verepõlluks. 

20 Laulude raamatusse on ju kirjutatud:
„Tema elupaik saagu tühermaaks
ja ärgu elagu selles keegi”,
ja „Tema ülevaatajaamet saagu teisele!”
 

21 Niisiis peab saama Jeesuse ülestõusmise tunnistajaks koos
meiega üks neist meestest, kes on meie hulgas olnud kogu selle aja,
mil Issand Jeesus meie juures käis sisse ja välja, 

22 alates Johannese ristimisest kuni päevani, mil ta meilt võeti
üles.” 

23 Ja nad esitasid kaks meest: Joosepi, keda kutsutakse
Barsabaseks, hüüdnimega Justus, ning Mattiase. 

24 Siis nad palvetasid: „Sina, Issand, kõikide südametundja
- näita, kumma neist kahest sina oled valinud 

25 saama selle teenimiskoha ja apostliameti, kust Juudas
on tagasi astunud, et minna paika, kuhu ta kuulub.” 

26 Ja nad heitsid liisku ja liisk langes Mattiase peale, ja
tema arvati ühena kaheteistkümne apostli hulka.