fbpx Ap 11:27-12:5 | "Apostlite teod" videokava | 3D kogudus

Ap 11:27-12:5 | "Apostlite teod" videokava

Kuidas võib kogudus kurjakuulutavale tulevikule vastu astuda?

 Noil päevil tuli prohveteid Jeruusalemmast Antiookiasse.
 Üks neist, Agabos nimi, tõusis ja andis Vaimu läbi teada, et suur nälg on tulemas kogu riigis. Nõnda ka sündis keiser Klaudiuse ajal.
 Aga iga jünger otsustas saata Juudamaal elavatele vendadele abi, nii kuidas kellegi käekäik lubas.
 Seda nad tegidki, läkitades annid Barnabase ja Sauluse kaudu vanematele.
Ap 12 Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnele kogudusest kurja tegema.
 Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna.
 Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse. See oli just hapnemata leibade pühal.
 Heroodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis nelja neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua.
 Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast.