fbpx Ole terve | 3D kogudus

Ole terve

1. osa: Emotsionaalne tervis: stressijuhtimine - Meego Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Mida tähendab tervis Sinu jaoks?

2. Miks seostavad piiblitekstid ja meditsiinieksperdid tervisega nii füüsilise, kui ka vaimse ja sotsiaalse rahulolu?

3. Kuidas kirjeldaksid Sina emotsionaalselt tervet inimest?

4. Mis on aidanud Sinul oma stressiga paremini toime tulla?

5. Milline võiks olla Sinu järgmine samm emotsionaalselt tervislikumas ja terviklikumas eluviisis?

2. osa: Vaimulik tervis: vaimulikult terve elulaad - Sven-Joonatan Siibak

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kuidas väljendub sinu elus vaimulikult terve olemine?

2. Millist rolli täidavad sinu elus Jumalaga suhte praktikad - Piibli lugemine ja palvetamine ning kuidas on need seotud sinu vaimuliku tervisega? Mismoodi hoida neid kogemusi elavate ja värsketena?

3. Mil viisil rakendad sina oma vaimulikku küpsust teiste eludes oma ümber ja panustad kaasa koguduses?

4. Kuidas peegeldub meie raha kasutuses ja lahkuses vaimulik küpsus ning Jeesusest põnevil olemine? Mida mõtled sina kümnise maksmisest, mida heategevuse toetamisest?

5. Lugege üheskoos teksti Rm 12:9-12 ning arutage, milliseid vaimuliku küpsuse ja Jeesuse jüngriks olemise tunnuseid Paulus seal välja toob. Milliseid praktilisi samme saaksid nendes täna astuda?

 

3. osa: Füüsiline tervis - Maali-Liina Remmel

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kui oluline on Sinu jaoks praegusel ajal füüsiline tervis? Kas sinu sõnad/mõtted ja teod on selles osas kooskõlas?

2. Miks on füüsiline tervis oluline? Kuidas peaksime seda teemat mõtestama kristlikust maailmapildist lähtuvalt?

3. Mida mõtled Sina "tervislikult elamise" all praktiliselt?

4. Miks on vahel nii raske teha tervislikke valikuid, isegi kui teame, mida peaksime tegema?

5. Milline täna käsitletud valdkondadest on Sinu jaoks kõige väljakutsuvam? Mis võiks olla järgmine praktiline samm, et selles areneda?

6. Lugege koos Js 38:16. Kuidas seda teksti mõista, mida tähendab see meie elude jaoks?