Negatiivide ilmutamine

1. osa: MÕTTED - Sven-Joonatan Siibak

1. Kuidas mõjutavad meie mõtted meie ülejäänud elu? Mismoodi keerulises ja petlikus tunnetemaailmas oma mõtteid hoida parimatena?

2. Mismoodi peaks muutuma meie mõttemaailma tegevus kui teame, et Jumal meie igat üksikust mõtet näeb ja motiivi teab? Mida olulist saame õppida Jeesuse õpetatust Luuka 6:43-45?

3. Millal muutub enesekriitilisus negatiivseks enesekriitilisuseks? Milliseid mõtteid mõtled sina iseendast?

4. Millised mõttemustrid teiste kohta sinu elus ei ole tegelikult positiivsed? Mida saaksid täna teha, et neid muuta?

5. Mis on sinu elus ja mõttemaailmas meeleparandus kohad? Milliseid samme pead täna selleks astuma?

6. Kuidas saab meeleparandus ja meeleuuendus anda meie ellu Jumala igatsetud tulevikku ja lootust?

2. osa: SÕNAD - Meego Remmel

1. Millised sõnad, olgu positiivsed või negatiivsed, mis on Sulle kunagi öeldud, mõjutavad Su elu tänaseni kõige rohkem? Miks?

2. Kuivõrd on meie elu mõjutatud avalikust arvamusest ja ühiskonnas valitsevast ideoloogiast? Kuidas saaksime sellesse positiivselt, mitte negatiivselt suhtuda?

3. Piibel jutustab, kuidas Jeesus vastas teda saatanlikult kiusanud sosinatele toetudes Jumalale ja tema sõnale. Kas ja kuidas oled Sina kurjuse sõnumeid hea sõnumiga võitnud?

4. Piibel ütleb, et „ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu“ (Ef 4:29). Kuidas mõista ja vältida „nurjatut sõna“ ning rääkida „ainult seda, mis on hea“?

5. Lugege ja arutlege, mida õpetab Jeesus Matteuse evangeeliumi 12. peatüki salmides 33-37, kui ta ütleb, et „suu räägib sellest, millest süda on tulvil“? Kuidas võiks Jumala sõna meie südameid ja sõnumeid negatiivsest vabastada ja positiivsemaks muuta?

3. osa: TEOD - Christopher-Andre Kontus

1. Millal sa viimati kahetsesid midagi, mida tegid?

2. Kuidas saame paremini enda otsuste tegemist mõjutada Jumalale meelepärases suunas?

3. Lugege koos Hesekieli 36:26 ja Gl 5:19-21; 22-23. Mida saab muuta inimene ja mida ainult Jumal? Kuidas saaksid igapäevaselt praktilistel viisidel usaldada Jumalat, et kui sina oled omalt poolt kõik teinud, teeb tema oma osa?

4. Mis/Kes istub sinu südames aeg-ajalt troonil Jumala asemel?

5. Mida saaksid/tahaksid pärast tänast vestlust teisiti teha?