Meie

1. osa: Kuidas me armastame Jumalat? - Raul-Villem Reedi

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Miks me peaksime Jumalat armastama?

2. Kuidas meie armastus Jumala vastu avaldub meist väljapoole?

3. Miks teiste kristlastega koosviibimine on nii tähtis (lausa kästud) kristlasena?

4. Kuidas saame kogukonnana paremini armastada Jumalat?

2. osa: Kuidas me armastame kogudust? - Valtrik Pihl

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Millised on Sinu elu viis kõige suuremat ehk tähtsamat organisatsiooni, gruppi või kooslust? Kas kogudus kuulub nende hulka ja kuidas hindaksid selle rolli ehk suurust oma elus?

2. Kuidas mõistad sina koguduse armastamist? Mida see Sinu jaoks tähendab?

3. Kui oluline on koguduse armastamise juures koguduses käimine, sellest osa saamine, liikmetega suhtlemine? Põhjenda!

4. Kuidas me võiksime kogudust rohkem armastada ja mida saaksime selleks teha?

5. Mis võiks olla meie, kui koguduse, järgmine samm, et Jumala kuningriik võiks kasvada? (Jeesusest rääkimine, kogudusse kutsumine, kogukonna juhtimine).

 

3. osa: Kuidas me armastame inimesi, kes on kaugel Jeesusest? - Helin Siibak

Küsimused, millele mõelda ja mida arutada:

1. Kuidas väljendub sinu igapäevases elus inimeste armastamine?

2. Millised ohvreid pead täna tooma, et teha ruumi inimestele?

3. Lugege Hb 10:35-36. Kuidas peaks see kirjakoht mõjutama seda, kuidas me näeme inimesi, kes on kaugel Jeesusest?

4. Millise väljakutse saad sina üksi ja te kogukonnana vastu võtta, et rohkem inimesi armastada?