fbpx Luuka 24. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 24. peatükk

 

1. Luuka evangeelium on lugu Jeesuse sünnist, elust, surmast ja surnuist ülestõusmisest. Kas, mis ja miks on Sinu jaoks selles loos üllatavat?

2. Milleks toonitab Luukas korduvalt kuni evangeeliumi viimase peatükini, et Jeesuse messialikkus saab selgeks tema eluloo ühildumises omaaegsete prohveteeringutega?

3. Mida õpetab Jeesus läbi oma Emmause teekonna inimestele lähenemise ja tema messialikkusest tunnistamise kohta? Kuidas tema antud eeskuju tänapäeva elu teekaaslastega suhtlemisel paremini järgida?

4. Jeesus läkitab oma järgijad kõigi rahvaste sekka temast tunnistust andma mitte inimliku meelevallaga, vaid Püha Vaimu väega. Mida see tähendab ja kuidas see vägi võiks täna esile tulla?