fbpx Luuka 22. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 22. peatükk

 

1. Võrrelge omavahel Juudas Iskarioti ja Siimon Peetruse kujunemislugu. Miks läks ühega ühtviisi ja teisega teistviisi?
2. Jeesus pani oma elu viimasel õhtul jüngrid mõtlema võimu- ja vaimumaailma autoriteetide erinevustele. Kas ja mille poolest erinevad Sinu arvates kristlikud autoriteedid ebakristlikest?
3. Inimestele on tähtis ühiskondlik arvamus ja heakskiit. Jeesus tahtis, et sünniks Jumala tahe, ja pälvis sellega omaaegsete arvamusliidrite hukkamõistva hinnangu. Miks?
4. Kas ja kuidas saaksid meie personaalsed, kogukondlikud ja ühiskondlikud suhted paremini Jeesust peegeldada?