fbpx Luuka 21. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 21. peatükk

 

1. Advent tähendab tulemist: kelle-mille tulemist see Sinu jaoks tähistab?

2. Jeesus ennustas prohvetlikult ette korraga kolme ajaloolist sündmust. Neist kaks on juba täide läinud: roomlased hävitasid Jeruusalemma pühakoja aastal 70 ning alustasid kristlaste tagakiusu ja märtrisurma saatmist juba aastal 64. Miks on siis Jeesuse tagasitulek tänini viibinud, kui ta lubas: „Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi“?

3. Miks ja kuidas peaksime me „igal ajal“ Jeesuse taastulekuks valmis olema?

4. Milliseid valikuid peaksime oma isiklikus igapäevases elus tegema, kui me tõepoolest usume Jeesuse taastulemisse?