fbpx Luuka 18. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 18. peatükk

 

1) Jeesus tõi eeskujuks neid, kes inimeste arvates olid „eikeegi“: vaesed abipalujad, patused maksukogujad, väetid lapsed, oma heaolust loobunud jüngrid, Jeesuse messialikkust tunnistanud tõrjutud: mida see täna meile võiks õpetada?

2) Miks tõi Jeesus vaese lesknaise palveelu eeskujuks?

3) Kuidas sai patune maksukoguja Jumala ees „õigeks mõistetud“, ent mitte vaga variser?

4) Mida tähendab Jeesuse ütlus laste kohta, et „selliste päralt on Jumala riik“?

5) Miks ei suutnud jõukas ülem Jeesust järgida? mis võib meid takistada Jeesusele järgnemast?

6) Miks on sõnum Jeesuse kannatusest, surmast ja ülestõusmisest inimeste jaoks nii raskesti mõistetav? kuidas seda sõnumit edasi anda?

7) Mida paluksid Sina Jeesuselt, kui ta küsiks: „Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?“