fbpx Luuka 16. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 16. peatükk

 

1. Kas ja mis üllatab Sind Jeesuse õpetuse juures, mida võime lugeda Luuka evangeeliumi 16. peatükist?

2. Kas ja mida peaks Vanast Testamendist järgima Uue Testamendi aegadel? Miks?

3. Mida ja kuidas näitab meie usuelu kohta see, kuidas me kasutame oma võimalusi, lähisuhteid ja raha?

4. Kas ja mil moel saab ligimese teenimine olla Jumala teenimine - ja vastupidi?

5. Mida räägib Jeesus taevast ja põrgust ning sinna sattumise ja jäämise põhjustest?