fbpx Luuka 15. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 15. peatükk

 

1. Mis pani „tölnereid ja patuseid“ Jeesusele lähenema, „varisere ja kirjatundjaid“ aga teda võõristama?

2. Mille poolest on kolm tähendamissõna kadunutest omavahel sarnased ja erinevad?

3. Kuivõrd oleme meie kogudusena valmis samastuma „patustele“ korraldatud rõõmupeol osalejatega ja kuivõrd selle korraldajatega? Miks?