fbpx Luuka 14. peatükk | Teenistus | 3D kogudus

Luuka 14. peatükk

1. Jeesus õpetab mitte olema endast liiga heal arvamusel ega positsioneerima end teistest kõrgemale, vaid olema tagasihoidlik ja alandlik. Miks ja kuidas peaks selle niiviisi toimima?

2. Jeesus õpetab elama ja tegutsema ning inimestesse suhtuma mitte maise, vaid „õigete ülestõusmise“ elunägemuse järgi. Kuidas võiks meie koguduse-elu ja kogukondade osadus sellist elunägemust rohkem peegeldada?

3. Miks jätavad inimesed Jumala riigi kutsele pahatihti vastamata? Milline on täna Jumala riigi suurim väljakutse Sinu elus?

4. Jeesus toonitab, et tema järgimisel on oma hind, millega peame arvestame nii omaenda kui ka nende inimeste elus, kellega me Jeesust järgivas või mittejärgivas elus kokku puutume. Miks ja kuidas on võimalik Jeesuse jüngerluse hinda omalt poolt maksta?